پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

زهره امینی


نام و نام خانوادگی: زهره امینی

سن: -

شغل: آرایشگر

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو کمپین یک میلیون امضاء

دلیل دستگیری: دستگیری در تجمع روز زن در مقابل مجلس- میدان بهارستان تهران همراه 6 نفر دیگر دستگیر که به مدت یک روز در بازداشتگاه وزرا بازداشت بود.

تاریخ دستگیری: 17 اسفند 1385

وضعیت پرونده: دادگاه وی در - ماه 1386 در شعبه- دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تمرد از دستور پلیس، تبلیغ علیه نظام و برهم زدن نظم و آرامش عمومی برگزار شد. حکم وی مبنی بر 6 ماه حبس تعلیقی در تاریخ 26 ؟ 1386 به وی ابلاغ شد. به دادخواست وکیل وی برای بررسی مجدد پرونده هم اکنون پرونده در مرحله تجدید نظر است.

حکم صادره: 6 ماه حبس تعلیقی به مدت سه سال

میزان کفالت: به قید کفالت با فیش حقوقی آزاد شد.

جمع بندی از وضعیت پرونده: در تاریخ 17 اسفند 1385 (8 مارس روز جهانی زن) در تجمعی که مقابل مجلس در میدان بهارستان تهران برگزار شد دستگیر و به مدت یک روز در بازداشت گاه وزرا بازداشت بود که به قید کفالت آزاد شد. در تاریخ ؟ 1386 در شعبه - دادگاه انقلاب محاکمه وی برگزار شد که به صدور حکم 6 ماه حبس تعلیقی منجر شد. پرونده وی هم اکنون در مرحله تجدید نظر است.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟