پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

پرونده خرم آباد


پرونده خرم آباد

بازداشت 25 نفر در کارگاه آموزشی خرم آباد

وضعیت پرونده:

اسامی بازداشت شدگان: رضا دولت شاهی (صاحبخانه) – مهتاب دولتشاهی (صاحبخانه) -

سن: 27 سال

محدوده فعالیت در جنبش زنان: کمپین یک میلیون امضاء

نحوه دستگیری: دستگیری 25 نفر در هنگام برگزاری کارگاه آموزش حقوقی کمپین در منزل یکی از داوطلبان کمپین در خرم آباد و ابتدا به اتهام برگزاری مجلس لهو و لهب.

تاریخ دستگیری: 23 شهریور 1386

وضعیت پرونده: روز 23 شهریور 1386 منزل یکی از داوطلبان کمپین یک میلیون امضا هنگام برگزاری کارگاه برای داوطلبان جدید کمپین در خرم آباد مورد هجوم 10 پلیس مسلح ، چند مامور اطلاعاتی و سه زن پلیس قرار گرفت. 25 نفر دستگیر شدند از جمله صاحبخانه ها رضا دولت شاه و مهتاب دولتشاه و همچنین تسهیل گرانی که از تهران برای آموزش آمده بودند : منصوره شجاعی، زارا امجدیان، نازلی فرخی، جلوه جواهری و نفیسه آزاد. به غیر از رضا دولتشاه، بهمن آزادی و خسرو نسیم پور که تا سه روز دیگر در بازداشت گاه اطلاعات بازداشت بودند، همگی بازداشت شدگان بعد از 12 ساعت بازجویی آزاد شدند. وسایل بازداشت شدگان از جمله دوربین و حافظه موبایل ها ضبط شد که همچنان دردست اطلاعات است و علی رغم شکایت از سوی بازداشت شدگان پس داده نشده است. هنوز تفهیم اتهامی برای هیچ یک از بازداشت شدگان صورت نگرفته است و معلوم نیست آیا پرونده ای باز شده و یا خیر. رضا دولتشاه، بهمن آزادی و خسرو نسیم پور بارها پس از آن اتفاق مورد بازجویی قرار گرفته و از شهر خود ممنوع الخروج شدند. همچنین افرادی که از تهران آمدند تهدید شدند که دیگر حق ندارند برای هیچ کاری به خرم آباد بیایند. منصوره شجاعی، جلوه جواهری و نفیسه آزاد در این باره از سوی وزارت اطاعات تهران مورد بازجویی قرار گرفتند. ماموران اطلاعاتی دلیل بازداشت خود را ابتدا برگزاری مجلس لهو و لعب عنوان کردند اما سپس بیان داشتند که می خواستند از همان ابتدای ورود کمپین به خرم آباد آن را سرکوب کنند.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟