پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

فرناز سیفی


نام و نام خانوادگی: فرناز سیفی

سن: 27سال

شغل: روزنامه نگار و مترجم

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو مرکز فرهنگی زنان و کمپین یک میلیون امضاء

دلیل دستگیری: در روز 7 بهمن ماه 1387 در فرودگاه هنگام خروج از کشور به قصد شرکت در یک کارگاه آموزشی روزنامه نگاری در دهلی نو هند به همراه دو عضو دیگر مرکز فرهنگی زنان دستگیر و به زندان اوین انتقال داده شد . در 9بهمن 1385 یعنی پس از دو روز با قید کفالت آزاد شد. پس از آن در تاریخ 19 اردیبهشت برای تکمیل پرونده به دادگاه احضار شدند. اتهام آنها اقدام علیه امنیت ملی بود.

تاریخ دستگیری: شنبه 7 بهمن 1385

وضعیت پرونده: یک بار به صورت تلفنی بعد از آزادی از زندان احضار شد که درخواست احضاریه کتبی طبق روال قانونی را کرد. به همین بهانه در روز 16 اسفند 1385 به منزل او وارد شده و خانه او را تفتیش کردند. بار دیگر احضاریه ای کتبی برای او و دو تن دیگر آمد که طبق آن روز 19 اردیبهشت 1386 به دادگاه مراجعه کرده و توسط نماینده دادستان تفهیم اتهام شد. وضعیت پرونده نامشخص است و هنوز دادگاهی تشکیل نشده است.

حکم صادره: دادگاهی تشکیل نشده است.

وضعیت ممنوع الخروجی: ابتدا نه تنها ممنوع الخروج بود بلکه حتا از سفرهای داخلی (سفر به شهرهای دیگر ایران) نیز ممنوع بود ولی در حال توانسته از ممنوع الخروج بودن خارج شود.

جمع بندی از وضعیت پرونده: وی در تاریخ 7 بهمن از فرودگاه هنگام خروج از کشور به قصد شرکت در کارگاه روزنامه نگاری در هند دستگیر و منزل او مورد تفتیش قرار گرفت و مقداری از لوازم شخصی او توقیف شد که مدتی طول کشید تا بتواند وسایل خود را پس بگیرد. در تاریخ 19 اردیبهشت تفهیم اتهام شد. هم اکنون وضعیت پرونده وی نامشخص است.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟