پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

طلعت تقی نیا


نام و نام خانوادگی: طلعت تقی نیا

سن: 60سال

شغل: حسابدار

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو مرکز فرهنگی زنان؛ کمپین یک میلیون امضاء و گروه مدرسه فمینیسیتی زنان

دلیل دستگیری: در روز 7 بهمن ماه 1387 در فرودگاه هنگام خروج از کشور به قصد شرکت در یک کارگاه آموزشی روزنامه نگاری در دهلی نو هند به همراه دو عضو دیگر مرکز فرهنگی زنان دستگیر و منزل وی مورد تفتیش قرار گرفت.

تاریخ دستگیری: شنبه 7 بهمن 1385

وضعیت پرونده: در روز 7 بهمن ماه 1387 در فرودگاه هنگام خروج از کشور به قصد شرکت در یک کارگاه آموزشی روزنامه نگاری در دهلی نو هند به همراه دو عضو دیگر مرکز فرهنگی زنان دستگیر و ماموران امنیتی به همراه خود وی به منزل او آمده و خانه اش را مورد تفتیش قرار دادند و بسیاری از مدارک ضروری او از جمله دفترچه های بانكي او را ضبط کردند (به بهانه آن که مسئول امور مالی مرکز فرهنگی زنان بود). پس از آن به بند 209 زندان اوین منتقل و در 9بهمن 1385 یعنی پس از دو روز با قید کفالت آزاد شد. وی پس از مدتی با احضاریه کتبی به دادگاه انقلاب احضار شد و به همراه دو تن دیگر روز 19 اردیبهشت 1386 در دادگاه انقلاب بازجویی و تفهیم اتهام شد. تقی نیا پس از آن تاریخ سه بار دیگر مورد بازجویی قرار گرفتند که بار آخر در آبان 1386 به آنها اعلام شد تحقیقات وزارت اطلاعات به پایان رسیده و پرونده به دادگاه ارجاع داده شده است. اما هنوز دادگاه آنها برگزار نشده است.

حکم صادره: هنوز دادگاه برگزار نشده است.

وضعیت ممنوع الخروجی: ابتدا به او گفته بودند که ممنوع الخروج نیست اما در اولین سفری که سفر تفریحی بود و با تور قرار بود به مراکش برود مانع سفر او شدند و پاسپورت او را نیز ضبط کردند. وي هم اکنون ممنوع الخروج است.

جمع بندی از وضعیت پرونده: وی در تاریخ 7 بهمن از فرودگاه هنگام خروج از کشور به قصد شرکت در کارگاه روزنامه نگاری در هند دستگیر و منزل او مورد تفتیش قرار گرفت و مقداری از لوازم شخصی او توقیف شد که مدتی طول کشید تا بتواند وسایل خود را پس بگیرد. چندین بار مورد بازجویی قرار گرفت. هم اکنون پرونده باز است و هنوز دادگاهی برای آن تشکیل نشده است.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟