پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

هانا عبدی


نام و نام خانوادگی: هانا عبدی

سن: 21سال

شغل: دانشجوي رشته روان شناسي در دانشگاه پيام نور بيجار

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو انجمن زنان آذرمهر کردستان (سنندج) و فعال کمپین یک میلیون امضاء در سنندج

نحوه دستگیری: حدود هفت تن از ماموران امنیتی، هانا عبدی را در خانه پدر بزرگش در سنندج بازداشت کردند. سپس به خانه پدر او رفته و پس از بازرسی خانه کیس کامپیوتر هانا و چند دفترچه حقوقی کمپین را با خود بردند.

تاریخ دستگیری: روز 13 آبان 1386

برگزاری دادگاه: روز 17 اردیبهشت 1387 دادگاه هانا عبدی در شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج برگزار شد.

وضعیت پرونده: اکنون پرونده در مرحله تجدید نظر است و هانا عبدی نیز هم چنان در بند نسوان زندان عمومی سنندج بازداشت است.

حکم صادره: هانا عبدی در تاریخ 29 خرداد 1387 به اتهام «تبانی و اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس تعزيري توام با تبعيد به شهر گرميه استان آذربايجان غربي شد.

جمع بندی از وضعیت پرونده: هانا عبدی روز 13 آبان 1386 دستگیر شد. وی به مدت دو ماه در اداره اطلاعات بازداشت بود و سپس به بند نسوان زندان عمومی سنندج منتقل شد که تاکنون در همان جا بازداشت بوده است. دادگاه وی در روز 17 اردیبهشت 1387 در شعبه دوم دادگاه انقلاب سنندج برگزار شد که به صدور حکم پنج سال حبس تعزيري توام با تبعيد به شهر گرميه استان آذربايجان غربي به اتهام «تبانی و اقدام علیه امنیت ملی» در تاریخ در تاریخ 29 خرداد 1387 منجر شده است. اکنون در خواست بررسی مجدد پرونده از سوی وکیل وی، محمد شریف صورت گرفته و پرونده در مرحله تجدید نظر است.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟