پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

زینب بایزیدی


نام و نام خانوادگی: زینب بایزیدی

سن: 27 سال

شغل: فروشنده

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو کمپین یک میلیون امضاء و عضو سازمان حقوق بشر کردستان

دلیل دستگیری: وی دوبار یک بار در تاریخ 15 تیرماه و با دیگر در تاریخ 19 تیرماه از سویستاد خبری اطلاعات مهاباد به صورت تلفنی احضار و بازجویی شد که در بار دوم بدون هیچ توضیحی دستگیر و به زندان عمومی مهاباد منتقل شد.

تاریخ دستگیری: 19 تیرماه 1387

وضعیت پرونده: وی در تاریخ 19 تیر ماه 1387 با احضاریه تلفنی به ستاد خبری اطلاعات مهاباد فراخوانده شد و بعد از بازجویی بدون تفهیم اتهام و هیچ توضیحی دستگیر و به زندان عمومی مهاباد منتقل شد و تا کنون در بازداشت است.

حکم صادره: دادگاه وی یک ماه بعد از تاریخ دستگیریش در 20 مرداد ماه 1387برگزار شد و بدون طی روند دادرسی دادگاه او را به دلیل فعالیت هایش در کمپین یک میلیون امضاء و پیشینه فعالیت در سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به 4 سال زندان در تبعید محکوم کرد. زینب بایزیدی در اعتراض به این حکم 12 روز اعتصاب غذا کرد. دادگاه تجدید نظر وی بلافاصله بدون این که تقاضایی از سوی وکیلش صورت گرفته باشد، در تاریخ 31 مرداد 1387برگزار و حکم او را تایید کرد.

میزان وثیقه: میزان وثیقه یا کفالت تعیین نشده است.

جمع بندی از وضعیت پرونده: زینب بایزیدی و از فعالان کمپین یک میلیون امضا در شهر مهاباد، 9 صبح روز چهارشنبه 19 تیرماه توسط نیروهای اطلاعاتی مهاباد بازداشت شد. وی به زندان عمومی مهاباد منتقل شد و هم اکنون نیز در زندان است. دادگاه او را به 4 سال زندان در تبعید محکوم کرده است و دادگاه تجدید نظر نیز بلافاصله این حکم را تایید کرده است.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟