مقالات کمپین....  
 

اکثریت مطلق، مخالف با لایحه/ کمپین آذربایجان


آذربایجاندا قادین سسی: لايحه ي حمایت از خانواده با تمام فراز و فرودهاي چند ماهه اش دليلي شد تا مباحث تازه و مسائلي كه مي رفتند تا به فراموشي سپرده شوند، در بستر جامعه مطرح شوند. كساني كه گاهي از ازدواج موقت سخن مي گويند و گاهي زنان خانه نشين را بهترين مي خوانند اين بار نيز با ارائه ي لايحه ي خانواده در همان مسير گذشته گام برداشتند. امروز اما جامعه ي ايران فارغ از افكار و عقايد گذشته و به دليل افزايش نسبي آگاهي در سال هاي اخير ،كه قسمت عمده ي آن ناشي از تلاش جنبش زنان ايران است، در مقابل طرح چنين مسائلي ايستادگي مي كند.

ديگر همه مي دانيم كه دغدغه هاي زنان امروز ايران دغدغه ي همه ي ماست، چرا كه حتي اگر خود زن نباشيم بي شك با زنان نزديكترين روابط سببي و نسبي را داريم و اينها همه دليلي است براي نگراني. اينجا شايد به كار بردن "همه" غيرواقعي و حتي مضحك باشد، اما آنچه كه در بستر جامعه ( حداقل سطح متوسط جامعه) ديده مي شود اين است كه همه اينها را ميدانيم اما جرات بر زبان راندنشان را نداريم. امروز ديگر همه ي ما نگرانيم، نگرانيم كه چرا و چگونه مي توان در جامعه اين گونه ديد و هيچ نگفت. ما ديگر همه به خوبي مي دانيم كه حق طلاق، حضانت و بسياري از حقوق برابر ديگر، حق طبيعي زن در يك رابطه ي زناشويي است. همه ديگر بسيار خوب مي دانيم كه زن مظلوم است و نگرانيم. نگرانی مان زمانی بیشتر می شود که نگاهی به نحوه حمایت قانون از زن در خانواده می اندازیم، چرا که تصویر روابط خانوادگی در جامعه ما بیش از اینها تاریک است و لایحه جدید، نقش ها و وظایف افراد خانواده مخصوصا مرد و بدتر اینکه نحوۀ حمایت از زن را در صورت تخطی از وظایفش بیش از پیش مبهم و نارسا بیان کرده است.

توجیه کنندگان قوانین و لوایح تبعیض آمیز خانواده، سعی می کنند نقایص و ابهامات ماده تبصره ها را به کمک ایجاد یک نظام اخلاقی تعریف شده برای زنان حل و فصل کنند. در اين نظام اخلاقي بهشت را سهم مسلم مادران مي دانند، مردان از دامن زنان به معراج مي روند و حتي اعتراف مي كنند كه هر مرد به پشتوانه ي يك زن، بزرگ مي شود. اما جالب است كه در اين نظام اخلاقي به جای قانونگذاری و تدوین قوانین عادلانه و انسانی که تضمین کنندۀ روابط انسانی بین افراد یک خانواده باشد، سعی می کنند با نصایح شعارگونه به مردان درس اخلاق بدهند:" احترام به زن واجب است ، کتک زدن زن صحیح نیست و … "

خوی ؛ شهری دیگر در اعتراض به لایحه ی حمایت از خانواده

در حالی که با در دستور کار قرار گرفتن لایحه ی پیشنهادی دولت برای حمایت از خانواده در برنامه ی مجلس، اعتراض ها نسبت به این لایحه در شهرهای مختلف کشور افزایش یافته و عده زیادی مخالفت خود را نسبت به این لایحه ابراز کرده اند فعالین شهرستان خوی نیز در اعتراض به این لایحه اقداماتی را انجام دادند.

در همین راستا بروشور اعتراض به لایحه ی خانواده که مواد مختلف این لایحه و تبعات آن در جامعه را تشریح کرده بود، همگام با تهران و سایر شهرستان ها، در خوی نیز پخش شد. این اقدام باعث آشنایی بیشتر مردم با ماهیت این لایحه شد.

اما بانوان خوی در مهمترین اقدام خود جلسه ای را با نماینده ی خوی در مجلس برگزار کردند. زنان و دختران خویی با حضور در دفتر موید حسینی صدر، نماینده ی خوی در مجلس شورای اسلامی، پیرامون حقوق نابراب
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟