پرونده هاي مدافعان حقوق برابر....  
 

عشاء مومنی


نام و نام خانوادگی: عشاء مومنی

سن: 28 ساله

شغل: دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته هنر در آمریکا

محدوده فعالیت در جنبش زنان: عضو کمپین یک میلیون امضا، در کالیفرنیا

دلیل دستگیری: به علت تهیه فیلم برای پروژه دانشگاهی در مورد کمپین یک میلیون امضاء

تاریخ دستگیری: 24 مهرماه 1387

وضعیت پرونده: عشاء مومنی در 24 مهرماه هنگامی که با اتومبیل در بزرگراهی در تهران مشغول حرکت بود توسط پلیس بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. وی ر 20 آبان ماه آزاد شد. پرونده او هنوز مفتوح است ولی از خروج او از کشور ممانعت به عمل می آید.

وضعیت ممنوع الخروجی: وی از زمان دستگیری تاکنون پاسپورت اش ضبط و ممنوع الخروج شده است.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟