کمپین یک میلیون امضا چیست؟....     گزارش های کمپین....     گزراش فعالیت های کمپین....  
 

نشست فعالان کمپین یک میلیون امضاء در اصفهان به مناسبت هشت مارس


كمپين جمع آوري يك ميليون امضاء در اصفهان كه پس از پشت سر نهادن افت و خيزهاي فراوان توانست با جمع كردن يارانش بار ديگر به حركت خود نظم تازه بخشيده و با توان بيشتر به فعاليت ادامه دهد، اين روز را طي مراسمي در خانه يكي از اعضاء كمپين گرامی داشت. طي اين مراسم كه با شعر زيبايي از پوران فرخزاد آغاز شد، پس از بررسي تاريخچه 8مارس، ميهمانان چالش هاي پيش روي جنبش زنان را با تكيه بر كمپين يك ميليون امضا، با پرسش و پاسخ به بحث گذاشتند. پس از آن هريك از شركت كنندگان به طرح عمده ترين مسائل زنان در اصفهان از نگاه خود پرداخت و طي آن با نقد و بررسي ديدگاه سنتي و تبعيض آميز به زن، در شهر اصفهان، تاثير عميق قوانين تبعيض آميز بر زندگي زنان در اين استان و لزوم تغيير نگرش جامعه نسبت به زنان مورد بررسي قرار گرفت. در بخش پاياني اين مراسم دو تن از حضار با صداي گرم خود اشعاري از فروغ و پوران فرخزاد را خواندند كه بسيار مورد استقبال قرار گرفت. اين مراسم با تاكيد بر لزوم هرچه فعالتر اعضا كمپين در اصفهان همگام با سراسر ايران به پايان رسيد.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟