کمپین یک میلیون امضا چیست؟....     به کدام قوانین اعتراض داریم....  
 

ریاست جمهوری


اصل 115 قانون اساسي: رئيس جمهوري بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:

ايراني الاصل ‍- تابع ايران- مدير ومدبر- داراي حسن سابقه و امانت و تقوي- مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور .

(در اين قانون رجال به معني مردان سياسي ومذهبي در نظر گرفته نشده است اما بنا به تفسيرهايي هنوز زنان ايران از كسب اين مقام محروم مانده اند).
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟