کمپین یک میلیون امضا چیست؟....     اظهار نظرهای مسئولان و فتواهای موثر در تغییر قوانین نابرابر....  
 

قتل های ناموسی


آیت الله فضل الله طی فتوایی قتلهای ناموسی را ممنوع کرد

رادیو فردا: آیت الله محمد حسین فضل الله، مهمترین روحانی شیعه در لبنان، طی فتوایی قتل های ناموسی را ممنوع کرده است.

محمد حسین فضل الله روز پنجشنبه گفت قتل های ناموسی اقدامی انزجار آمیز و خلاف دین است.

دفتر این روحانی شیعه گفت وی این فتوا را بعد از آن صادر کرد که گزارش رسید قتل های ناموسی در منطقه افزایش یافته است.
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟