کمپین یک میلیون امضا چیست؟....     اظهار نظرهای مسئولان و فتواهای موثر در تغییر قوانین نابرابر....  
 

ولایت (سرپرستی) فرزند


 فتوای آیت الله جناتی درباره حضانت و سرپرستی فرزندان «حضانت براى مادر و پدر بگونه مطلق و بدون قيد تشريع نشده است بلكه مقيد است به صلاحيت و توانايى داشتن بر اداره آن كسى كه حضانت و سرپرستى او را تصدى مى‏كند.»

 فتوای آیت الله صانعی درباره نحوه برخورد اولياء با فرزندان: «برخورد اولياء با فرزندان بايد با عطوفت و مهربانى باشد و از اذيت و ضرب و شتم نسبت به آنها بايد احتراز نمود و تعليم بايد با انديشه و محبت و مهربانى همراه باشد نه با ضرب و تهديد كه معمولاً اثر معكوس دارد.»

 مصاحبه روزنامه ایران با آیت الله صانعی در موردحضانت فرزندان
بازگشت به سایت مدرسه فمینیستی

    تماس با ما    درباره ما    مدرسه فمینیستی    اخبار کمپین    اسناد کمپین    مقالات کمپین    پرونده هاي مدافعان حقوق برابر    کمپین یک میلیون امضا چیست؟