صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کافه مونث....  
 

تجلی مفهوم "زن امروزی" با قمرالملوک وزیری در ایران و منیره المهدیه در مصر

فخری حقانی-13 مرداد 1387

چهاردهم مرداد سالگرد خاموشی "ماه صدای" ایران قمرالملوک وزیری است. از سالها پیش تلاش هایی از سوی زنان فعال ایرانی وبه ویژه " مرکزفرهنگی زنان " در برپایی مراسم و نوشتن مقالاتی درخور برای این یگانه ویکتای آوازهای زخم خورده زنان ، انجام شده است که شرح آن در مجموعه هایی مانند " جنس دوم " و سایت هایی مانند "تریبون فمینیستی"، "زنستان" و سایت "توکا ملکی" آمده است.

زنده کردن یادقمردرعرصه اجتماعی در دودهه اخیر بیش ازهمه مدیون چاپ کتاب " آوای مهربانی " اثر زهره خالقی و سپس مقالاتی از منصوره شجاعی ، نوشین احمدی ، توکا ملکی، فریبا هدایتی و پروین نوری بندونیز همت دیگرزنان دربرپایی مراسمی هرچند بی نام و نشان بوده است.

امسال به یمن آشنایی با دکترفخری حقانی و رویکرد متفاوت وی درشرح حال قمر و تطبیق وی با همتای مصری اش دربیان جسارت این دو زن درشکستن حصارهای سنت و مردسالاری ، بخشی از پایان نامه دکترای ایشان رابرای بزرگداشت "کتبی" 14 مرداد امسال اختصاص می دهیم . باشد که تاریخ شفاهی ممنوع شده زنان را غنایی افزون شود.
کافه مونث

درتاریخ پیدایش وظهورفرهنگ تصویری وهنری ایران ومصر دردوره بین دوجنگ جهانی مقام و نقش دوهنرمندزن خواننده ونمایشگر ، قمرالملوک وزیری ومنیره المهدیه ، به عنون پیشگامان پدیده " زن امروزی"(new woman )از ارزش فوق العاده ای برخوردار است. قمر و منیره تنها موارد استثنایی در جوامعشان نبودند که برنقش زنان در استفاده از نمایش وصحنه به عنوان یکی از مهمترین عناصر حیاتی حوزه عمومی برای تحقق حقوق زن امروزی استحکام بخشیدند. نمونه ها بسیار بودند اما قمر ومنیره بهترین نمودهای اولین زنان پیشرو می باشند که نقش مهمی هم در به وجود آوردن گفتمان " زن امروزی" و هم دربنا نهادن پایه های اجتماعی آن داشتند.

درسالهای بین 1920 و1940 میلادی درایران و مصرشکل نوینی از هویت زنان تحت عنوان " زن امروزی " پدیدار گردید که با مفاهیمی از فرهنگ و زبان از قبیل فضای عمومی ، خلاقیت ، خود ، بدن ، و دگرگونی که تا آن زمان به دلایل مذهبی و اخلاقی برای واژه زن به عنوان تابو قلمداد می گردید پیوند وانسجام خاصی پیدا نمود. برخلاف گفتاررایج که کنار نهادن زنان از سیاست دردوره بین دو جنگ جهانی درایران و مصر به بحث ایدئولوژیکی در مورد مفهوم و عملکرد " زن امروزی" خاتمه داد ، تاریخ فعالیت زنان و نهادهای زندگی روزانه آنان در زمینه های فرهنگی – اجتماعی بازتاب تعیین کننده ای از حضور پایدار آنان درحوزه عمومی است.

دراواخر قرن نوزدهم متفکران مصری و ایرانی ازجمله قاسم امین ، محمد عبده و جمال الدین اسدآبادی (الافغانی) به یک بحث منطقه ای در مورد "رفرم مدرنیته " پرداختند که نمادش به صورت تصویری اززن و اوضاع اجتماعی وفرهنگی او در جامعه عرضه شده بود. آنهاموضوع جنسیت رادرمصروایران به عنوان پدیده ای که میتواند معنای رفرم فرهنگی اسلامی رادررابطه با تغییرات مدرنیته توصیف کند، مطرح کردند.(1) بحث لزوم تحصیل و تربیت مدرن زنان که توسط این محققان در اواخر قرن نوزدهم میلادی مطرح گردیده بود درزمان مشروطیت ایران ( 1906-1911) و انقلاب استقلال مصر (1919) تبدیل به درخواست های حقوقی – سیاسی- و اجتماعی ازطرف خود زنان گردید.

شکست مصری" وفد" درازبین بردن نابرابری جنسیتی بعد از ا
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان