صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کلوپ نسوان....  
 

«سلطه مردانه»

پیر بوردیو / ترجمه نریمان رحیمی-28 بهمن 1386

پیش از آن در سایت «مدرسه فمینیستی»، کتاب «سلطه مردانه» بوردیو معرفی و دیدگاه وی در این کتاب به طور مختصر در مقاله ای تحت عنوان سلطه مردانه و «تاریخ زنان» به چاپ رسید که می توانید آن مطلب را در اینجا بخوانید. اینک بخش پایانی کتاب «سلطه مردانه» ترجمه و در اختیار خوانندگان قرار می گیرد و امید است به تدریج بتوانیم بخش های دیگر این کتاب را به همت آقای نریمان رحیمی، مترجم بخش های پیشین، در اختیار علاقه مندان قرار دهیم. (مدرسه فمینیستی)

وقتی که یک تجزیه و تحلیل علمی درباره ی موضوعی مانند سلطه، در معرض افکار عمومی قرار می گیرد لزوما باعث تاثیرات اجتماعی می شود. این تاثیرات اجتماعی می توانند در دو جهت و سوی مختلف شکل بگیرند: یا اینکه بصورت نمادین موجب تقویت سلطه شوند، بدین ترتیب که یافته های این تجزیه و تحلیل مثل این باشند که گویا گفتمان سلطه را تایید می کنند یا نقطه مشترکی با این گفتمان دارند (گفتمانی که آرا و احکام منفی آن، صورت بیان ناب و مستند بخود می گیرد). و یا اینکه چنین تجزیه و تحلیلی می تواند به بی اثر کردن آن موضوع (در اینجا سلطه)، درست مثل افشا شدن یک موضوع سرّی دولتی، از طریق بسیج قربانیان آن کمک کند. بنابراین چنین تجزیه و تحلیل علمی می تواند مورد همه نوع سوء تفاهمی قرار بگیرد، چیزی که پیش بینی آن ساده تر از روشن کردن پیشاپیش این مسئله است.

با توجه به چنین وضعیت دشواری در نحوه ی برداشت ها و دریافت ها، امکان این وجود دارد که تحلیل گر وسوسه شود تا به صداقت اش تکیه کند و به آن متوسل شود و این موضوع را در نظر نگیرد که در چنین مسائل حساسی، نه صداقت کافی است و نه ایمان و اعتقادی که موجب این همه نوشته درباره ی وضعیت زنان می شود (نوشته هایی که بطور همزمان، نقطه ی شروع برای جلب توجه به مسائلی می شوند که تا پیش از این یا نادیده گرفته می شد و یا کوچک و ناچیز قلمداد می گشت). نمی توان از خطری که هر پروژه ی تحقیقی را که اجازه می دهد تا موضوع آن پروژه از طریق ملاحظات بیرونی به آن تحمیل شود، تهدید می کند چشم پوشید، حالا این ملاحظات بیرونی هر چقدر اصیل و پرمایه باشند. "انگیزه های خوب و والا" نمی توانند جای دلایل شناخت شناسانه و تحلیل بازتابشی (reflexive analysis) را بگیرند. تحلیلی که گاهی موجب کشف این موضوع می شود که درستی آن "نیت های خوب" لزوما باعث کنار گذاشتن دلبستگی به منافع و سود آوری مربوط به یک "مبارزه ی عادلانه" نمی شود (نه به این معنی، چنانکه بعضی وقت ها در مورد من ادعا شده، هر پروژه ی مبارزاتی غیر علمی است). هیچ حرفی بر سر کنار گذاشتن انگیزه های فردی یا جمعی، که بخاطر مبارزه ی سیاسی و روشنفکری و زیر عنوان اتوپیایی به نام "خودداری از قضاوت های ارزشی (Wertfreihet)" بوجود می آیند، نیست. اما این واقعیت همچنان پا برجاست که بهترین جنبش های سیاسی بطور ناگزیر به تولید دانش غیر علمی (bad science) می پردازند و در طول زمان اگر تمایلات تحول طلبانه ی اجتماعی شان را به مایه ی الهام برای انتقاد، در درجه ی اول نسبت به خودشان تبدیل نکنند، به یک سیاست بد (bad politics) می انجامند.

این موضوع کاملا قابل درک است که کسی بخواهد بخاطر پرهیز از تصدیق و تایید کردن واقعیت موجود بوسیله ی ثبت علمی آن، چشم را به روی آشکار ترین جنبه های منفی سلطه و بهره کشی ببندد و خاموش بماند. ا
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان