صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      بخش های پیشین سایت....     مهمان مدرسه....  
 

پروین اردلان: جايزه پالمه، ارج گذاشتن به جنبش زنان ايران است / رادیو فردا

26 بهمن 1386

فرین عاصمی: بنياد اولاف پالمه، جايزه امسال خود را به پروين اردلان، از فعالان حقوق زنان و کمپين جاری يک ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز اهدا کرد.

اين بنياد در بيانيه ای که به همين مناسبت منتشر کرده، از پروين اردلان به عنوان يکی از چهره های شاخص جنبش زنان ايران نام برده و افزوده که فعاليت های خانم اردلان در منطقه ای بحران زده، الگويی است برای راهکارهايی مبتنی بر دموکراسی.

در ادامه اين بيانيه آمده است کمپين جاری يک ميليون امضاء برای تغيير قوانين تبعيض آميز، يکی ازاين نمونه های موفق است.

پروين اردلان، از پايه گذاران مرکز فرهنگی زنان و از اعضای اوليه کمپين يک ميليون امضاء برای تغيير قوانين تبعيض آميزمی گويد آن چيزی که برای او اهميت دارد، ارجی است که با اهدای اين جايزه، به جنبش زنان در ايران گذاشته است.

وی می افزايد:«اعلام اين جايزه در فضای یأس آميز حاکم بر جامعه ايران، کمی انرژی بخش بوده است. در چنين شرايطی، نقش اين جايزه برای شخص من و يا هر شخص ديگری در اولويت نيست، بلکه نقشی که اين جايزه در جنبش زنان و تأثير اين جنبش درعمومی کردن خواسته ها و مطالبات حقوقی زنان دارد، بسيار مهم تر است. به همين دليل من فکر می کنم که اين جايزه متعلق به همه ما است.»

پير ژوری، رييس بنياد اولاف پالمه، در گفت وگو با راديو فردا می گويد در اين بنياد يک هيئت مشاور وجود دارد که با کميته جايزه اولاف پالمه همکاری می کند و همچنين برای انتخاب برنده اين جايزه بنياد اولاف پالمه از گروه ها و افراد ديگر پيشنهاهايی را دريافت می کند.

وی می گويد:«جايزه بنياد اولاف پالمه برای پاس داشت تلاش های اولاف پالمه نخست وزير مشهور سوئد اهدا می شود.»

پير ژوری می افزايد:« اولاف پالمه برای صلح ملی، همبستگی، حقوق زنان و کودکان و صلح به معنای عمومی تلاش می کرد.»

وی در باره نحوه انتخاب خانم اردلان به راديو فردا می گويد:«ما از بين اسم هايی که دريافت کرده بوديم، فکر کرديم امسال پروين اردلان روزنامه نگار و فعال حقوق زنان شايسته دريافت اين جايزه است. جايزه سال ۲۰۰۷ به پروين اردلان، به دليل تلاش های شخصی اش که به عنوان سمبلی برای تغيير قوانين تبعيض آميز بين زنان و مردان است، اهدا می شود. وی همچنين برای استقرار دموکراسی در ايران تلاش می کند.»

بنياد اولاف پالمه در بيانيه خود در اين باره آورده است:« اين بنياد کار و تلاش سرسخت فعالان جنبش زنان در ايران را به عنوان نمونه و سرمشق دموکراسی و صلح در منطقه ای پر آشوب و بحران زده، شايسته توجه بين المللی دانسته است.»

در اين بيانيه افزوده شده:« پروين اردلان، عضو تحريريه سايت تغييربرای برابری و از پايه گذاران مرکز فرهنگی زنان می گويد رسيدن به نتيجه برای فعالان جنبش زنان آن قدر اهميت نداشته که قرار گرفتن در اين مراحل مهم بوده است.»

پروين اردلان در همين خصوص به راديو فردا می گويد:«همين که ما توانستيم اين خواسته حقوقی را به لايه های مختلف اجتماعی ببريم و به بحث مهمی برای زنان تبديل کنيم و نشان دهيم که جنبش های اجتماعی چقدر اهميت دارند و چقدر دستيابی به اهداف جنبش زنان می تواند دموکراتيک باشد و جامعه را دموکراتيزه بکند، موفقيت آميز بوده است. اينها مواردی است که به نظر من اگر به نتيجه هم نرسد حداقل اين است که توانستيم اين خواسته ها را مطرح کنيم
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    5 شهریور: سالگرد اعلان عمومی کمپین یک میلیون امضاء    8 مارس : روز جهانی زن    22 خرداد : روز همبستگی زنان ایران    ائتلاف علیه لایحه حمایت از خانواده    دانشگاه و زنان    دردسر جنسیت    زنان زندانی    مهمان مدرسه    همگرایی جنبش زنان در انتخابات    چالش ما(ه)    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان