صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      بخش های پیشین سایت....     مهمان مدرسه....  
 

رويکرد فراکسيون زنان به مسائل زنان / مصاحبه روز با لاله افتخاری

28 بهمن 1386

سایت روزآنلاین (امید معماریان): لاله افتخاري ازنمايندگان اصول گراي مجلس هفتم درگفت وگو با روز از رويکرد فراکسيون زنان به مسائل زنان ‏طي چهارسال گذشته سخن گفته است. افتخاري محدوده طرح ها وبرنامه هاي مربوط به زنان درمجلس را منحصر ‏به مرزهاي ايران نمي داند وآنها را فرامرزي مي داند، به گونه اي که "زنان غيرمسلمان کشورهاي ديگر نيز ‏خواستار استفاده از طرح ها وبرنامه هاي مجلس هفتم درخصوص زنان شده اند". افتخاري همچنين به روز مي ‏گويد که کمپين هايي مانند "يک ميليون امضا براي تغيير قوانين زنان" شعاري وبه قصد موج آفريني است. اين ‏گفت وگو درزير مي آيد.

‎‎وضعيت حضور زنان در جبهه متحد اصول گرايان چگونه است؟ آيا سهميه بندي که طي روزهاي ‏گذشته از آن صحبت شده است صحت دارد؟
‎ ‎
شش نفر از سي نفر موضوعي است که مطرح شده که يک پنجم کانديداهاهستند که کف پيشنهادي است. ولي چون ‏برخي از افرادي که پيشنهاد شده اند مشاغل سنگيني دارند، خودشان مايل هستند در سمت هايشان بمانند. به همين ‏جهت امکان اين است که برخي از اين خانم ها استعفا بدهند و خانم هاي ديگري هم به اين شش نفر بپيوندند. اما ‏شش نفرقعطي است و مي تواند اين رقم بيشتر شود. مهم اين است که خانم ها به حمدالله حضور فعال ومفيدي ‏درمجلس هفتم داشته اند.‏

‎‎دليل اختصاص اين عدد به کانديداهاي زنان چيست؟
‎ ‎
هر جا صحبت از عملکرد اصول گرايان درمجلس ارائه ميشود، همه اذعان داشته اند که بعضا عملکرد خانم هاي ‏اصول گراي مجلس چند برابر يک نماينده به صورت عادي فعاليت داشته اند، چه دربحث مسائل زنان وچه بحث ‏هاي تخصصي.در کميسيون ها. اين است که اميدواريم خانم هايي که ولايت مدارهستند ودغدغه ارزش هاي ‏ودستاوردهاي انقلاب دارند وارد عرصه شوند وبا همکاري هم مجلس خوبي را درآينده براي آنها تصور کنيم. اين ‏بحث تهران است. در شهرستان ها هم خانم هاي ديگري کانديداشده اند. ما ازمردم مي خواهيم با دقت وهوشمندي ‏که دارند به بررسي صلاحيت کانديداها بپردازند واگر جايي بين خانم وآقايي شرايط مساوي برقرار بود، توجه کنند ‏که اگر آن خانم بيايد مي تواند علاوه برتخصص هاي ديگر درحوزه مسائل زنان هم فعاليت کند. ‏

‎‎به نظر شما مهمترين اقدامي که زنان نماينده مجلس هفتم انجام داده اند چيست؟
‎ ‎
در راس همه مصوبات مجلس، مصوبه ايي بودکه براساس آن ماده واحده دولت موظف مي شد درخصوص ‏مسئوليت ها وحقوق زنان با ديدگاه کاملا اسلامي عمل کند ودرعرصه هاي داخلي وبين المللي واردشود. اين مي ‏تواند جايگاه زنان ما - حتي اگرمسلمان هم نباشند- به عنوان يک زن وکسي که درهمه جوامع حداقل پنجاه درصد ‏جامعه را تشکيل مي دهد درمعرفي وارتقاي سطح توانمندي آنها درعرصه ملي وبين وبين المللي وبهره گيره ‏بشريت ازخدمات آنها مي تواند ارزشمند ومفيد باشد. هرجا ما اين ديدگاه را مطرح کرديم مي بينيم که حتي در بين ‏غيرمسلمانان، از طرف کساني که امور بانوان تخصص داشتند هم با استقبال روبرو شده است. اين همان طرح ‏حقوق ومسئوليت هاي زنان است که سال قبل توسط شوراي انقلاب فرهنگي هم مصوب شد و طرحي بسيار کلان ‏تر از لايحه خانواده است. افزايش دوران شيردهي ودوران مرخصي مادران، الزام قضات دادگاه خانواده به بهره ‏گيري از دومشاور زن که مي تواند درتحکيم بنيان خانواده بسيار موثر باشد، اختصا
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    5 شهریور: سالگرد اعلان عمومی کمپین یک میلیون امضاء    8 مارس : روز جهانی زن    22 خرداد : روز همبستگی زنان ایران    ائتلاف علیه لایحه حمایت از خانواده    دانشگاه و زنان    دردسر جنسیت    زنان زندانی    مهمان مدرسه    همگرایی جنبش زنان در انتخابات    چالش ما(ه)    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان