صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      بخش های پیشین سایت....     مهمان مدرسه....  
 

کمپين در خواسته و‎ ‎روش منع قانوني ندارد / گفتگوی روز با پروین اردلان

2 اسفند 1386

روز آنلاین (امید معماریان): پروين اردلان، ازبنيان گذاران کمپين مدني يک ميليون امضا براي تغييرقوانين زنان درست چند روز پس ازآنکه ‏جايزه معتبراولاف پالمه را دريافت کرد، به دادسرا احضار شده است. او بايد خود را طي سه روزکاري آينده به ‏دادگاه معرفي کند. اردلان که يکي از معروف ترين فعالان اجتماعي به شمار مي رود سالهاي نوجواني وجواني ‏خود را به صورتي خستگي ناپذير براي بهبود وضعيت زنان صرف کرده است. او درگفت گو با روز مي گويد که ‏دليلي براي احضارش به شعبه امنيت در برگه ايي که به او داده شده ذکر نشده است. ‏

اردلان از اينکه حدس بزند به چه دليلي احضارشده خودداري مي کند. او همچنين مي گويد پيش بيني اينکه امکان ‏دارد درصورت حضور دردادگاه دستگيرشود نيز درست نيست: "واقعا چيزي دراين مورد نمي دانم چرا که تا ‏وقتي ازدادگاه بيرون نيايم معلوم نمي شود ماجراچيست. پس ازگفت وگوبا وکلايم خانم ها شيرين عبادي ونسرين ‏ستوده تصميم مي گيرم که چه روزي مراجعه کنم."‏

او دو پرونده دارد که يکي مربوط مي شود به تجمع 22 خرداد سال 85 وديگري پرونده 13 اسفند سال گذشته. ‏پرونده اول در دادگاه تجديد نظر است ودرمورد پرونده دوم هم دادگاه تشکيل شده و وي درانتظار صدور حکم به ‏سر مي برد. ‏

اردلان درخصوص دستگيري خسروي وعسگري زاده از اعضاي کمپين به دليل جمع آوري امضا طي روزهاي ‏گذشته مي گويد: "اين بچه ها موقع جمع آوري امضا بعد ازديدن تئاتري که درپارک دانشجو برگزار مي شد ‏دستگير شدند. هنوز هم درزندان هستند. تاسف آور اين که حرکتي که قانوني ومسالمت آميز است — يعني همان ‏جمع آوري امضا — وهيچ نقشي هم درتشويش اذهان عمومي ويا اقدام عليه امنيت ومواردي ازاين دست ندارد
‏ مورد برخورد قرار مي گيرد و درنتيجه فعالاني چون نسيم وراحله دستگيرمي شوند. درکنار آن احکامي مانند ‏حکم خانم شادفر را داريم که به دليل جمع آوري امضا با اتهام اقدام عليه امنيت ملي مواجه بود و با شش ماه تا دو ‏سال تعليق مواجه ميشود. دو مورد ديگر هم وجود دارد که اين فعالان اجتماعي به دليل جمع آوري امضا به شش ‏ماه تا دوسال حبس تعليقي محکوم شده اند."‏

اردلان تحليل خود را نسبت به دستگيري هاي اخير اينچنين بيان مي کند: "اين دو نفر اخير را به دليل جمع آوري ‏امضا دستگير کرده اند. براي همين هم من فکر مي کنم که عملا يک کار فراقانوني دررابطه با اين حرکت ‏صورت مي گيرد و بايد ببينيم وضعيت اين بچه هاي دستگير شده چه مي شود. درحال حاضر که با مشخص شدن ‏وثيقه بيست ميليون توماني درزندان به سر مي برند. قرارهاي سنگين صادر مي کنند براي يک حرکت مسالمت ‏ونمي دانم دليل غيرقانوني بودن وعليه امنيت بودن چنين فعاليت هايي ازکجا آمده است."‏

طي دوسال گذشته 43 نفراز فعالان زنان دستگير، متهم ودادگاهي شده اند. برخي از اين افراد احکام خود را ‏دريافت کرده اند و برخي نيز درانتظار صدور حکم به سر مي برند. پروين اردلان مي گويد کساني که تنها به ‏دليل جمع آوري امضا براي کمپين دستگير شده اند حدودا ده نفر مي شوند. ‏

اين فعال حوزه زنان و برنده جايزه اولاف پالمه تاثير چنين برخوردهايي را اين چنين ارزيابي مي کند: "هربار که ‏دستگير مي کنند امکان اينکه سرعت جمع اوري امضا کم شود زياد است. براي عمومي کردن بحث کمپين،
جمع آوري امضا يکي ازمهمترين اقدامات بوده است. اما بحث عم
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    5 شهریور: سالگرد اعلان عمومی کمپین یک میلیون امضاء    8 مارس : روز جهانی زن    22 خرداد : روز همبستگی زنان ایران    ائتلاف علیه لایحه حمایت از خانواده    دانشگاه و زنان    دردسر جنسیت    زنان زندانی    مهمان مدرسه    همگرایی جنبش زنان در انتخابات    چالش ما(ه)    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان