صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

تجمع زنان اصولگرا روبروي مجلس تا اطلاع ثانوي لغو شد

8 آذر 1387

تغيير براي برابري: كميته امور زنان خانه احزاب ايران در جلسه فوق العاده خود ضمن ابراز نگراني و تاسف از نمايندگي نشدن مسائل زنان در مجلس و طرح مجدد ماده حذف شده 23توسط برخي زنان نماينده و منحصر كردن خلاهاي قانوني به بحث تعدد زوجات، خواستار لغو تجمع معترضان روبروي مجلس شوراي اسلامي شد.

اين تصميم در پي گفتگوي مريم بهروزي، دبيركل جامعه زينب با موسي قرباني، عضو هيات رئيسه كميسيون قضائي و حقوقي مجلس مبني بر اين كه حذف ماده 23همچنان به قوت خود باقي خواهد بود، اتخاذ شده است.

موسي قرباني اطمينان داده است كه بنا نيست اين ماده به لايحه بازگردد و هنگام طرح لايحه حمايت از خانواده در كميسيون قضائي و حقوقي قطعا هماهنگي و جلب نظر گروه هاي مختلف زنان مدنظر خواهد بود.

پيش از اين توران ولي مراد، مسوول كميته‌ حقوقي شوراي احزاب زنان اصولگرا، از برگزاري تجمعي مردمي با حضور زنان ايران مقابل مجلس شوراي اسلامي خبر داده بود.

توران ولي مراد گفته بود:« تلاش زنان اصولگرا اين است كه در اين هفته ملاقاتي را با اعضاي كميسيون اجتماعي و حقوقي و قضايي مجلس انجام دهند و به طور كامل از حذف ماده 23 از لايحه حمايت از خانواده مطمئن شوند. در اين صورت،‌اين تجمع ملغي مي شود».

او تاكيد كرده بود:« اگر در اين ملاقات، قانع شوند كه مجلس همچنان بر موضع خود براي حذف ماده 23 از لايحه پافشاري مي كند، تجمع مردمي و برنامه اعتراض زنان ايراني پابرجا خواهد بود.»

قرار بر اين بود تا با اطلاع رساني وسيع از همه زنان ايراني و انقلابي دعوت شود تا با همراه داشتن چفيه مقابل درهاي مجلس حاضر شوند و صداي اعتراض و فرياد خود را در مقابل تصميم بازگشت ماده 23 به لايحه حمايت از خانواده اعلام كنند.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان