صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

مجموعه ای از عکس ها و ویدئو کلیپی در حمایت از کمپین یک میلیون امضاء توسط دانشجویان سازمان عفو بین الملل

13 آذر 1387

مدرسه فمینیستی: دانشجویان سازمان عفو بین الملل (امنستی) ویدئو کلیپی و گالری عکسی در حمایت از کمپین یک میلیون امضا در سایت خود برپا کرده اند.

این مجموعه که همزمان با کنفرانس سالانه دانشجویان عفو بین الملل آماده شده با هدف جلب حمایت جهانی از کمپین یک میلیون امضا و مبارزات زنان در ایران برای کسب حقوق برابر توسط دانشجویان این سازمان تهیه شده است.

در ویدئو کلیپ این مجموعه، راه پیمایی دانشجویان عفو بین الملل از کشورهای مختلف جهان را نشان می دهد که با در دست گرفتن تصاویری از آرم کمپین یک میلیون امضا به صورت سمبلیک حمایت خود را از مبارزات برابری خواهانه زنان ایران نشان می دهند. این ویدئو کلیپ را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید:

از کمپین زنان ایرانی برای برابری حمایت کنید

همچنین گالری عکسی نیز در این مجموعه قابل دسترسی است که در آن تصاویر دانشجویان مختلفی را نشان می دهد که آرم کمپین یک میلیون امضاء را به نشانه حمایت از آن بر روی تکه کاغذی در دست نگه داشته اند. این گالری عکس را می توانید در آدرس زیر مشاهده کنید:

Students showing support for the Iran Campaign for Equality during their rag week
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان