صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

گزارشي از رشدچشمگيرحضورزنان درآموزش عالي؛

17 آذر 1387

ایسنا:ناهيد اعظم رام پناهي با ارايه گزارش، اظهار كرد:‌ تعداد داوطلبين زن براي آزمون سراسري ورود به دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي دولتي در سال جاري، 64 درصد كل داوطلبين بوده است كه اين رقم طي دهه گذشته 27/24 درصد رشد داشته است.

افزايش 24 درصدي تعداد داوطلبين زن كنكور نسبت به دهه گذشته

وي ادامه داد: 34 درصد داوطلبين زن شركت كننده در آزمون سراسري در سال 1386 در رشته علوم انساني، 31 درصد در رشته علوم تجربي، 8/14 درصد در رشته زبانهاي خارجي ، 8/13 درصد در رشته علوم رياضي و فني و 3/6 درصد در رشته هنر شركت كرده‌اند.

افزايش قابل توجه درصد شركت كنندگان زن در رشته‌ زبانهاي خارجي

افزايش 20 برابري تعداد پذيرفته شدگان زن در دانشگاههاي دولتي نسبت به سه دهه گذشته

به گفته وي، تغييرات اين شاخص طي سالهاي گذشته نشان مي‌دهد كه در سال 86 درصد شركت كنندگان زن در رشته‌ زبانهاي خارجي به طور قابل توجهي رشد كرده است. تعداد پذيرفته شدگان زن در مراكز آموزش عالي دولتي در سال تحصيلي 85-86، حدود 285 هزار و 634 نفر گزارش شده است كه اين رقم نسبت به سال 76-1375، بيشتر از سه برابر و نسبت به سه دهه گذشته 20 برابر شده است.

وي با اشاره به توزيع نسبي پذيرفته‌شدگان زن در مراكز آموزش عالي دولتي نسبت به كل پذيرفته‌شدگان مراكز آموزش عالي دولتي، گفت:‌ اين رقم در سال تحصيلي 86-85،‌ 6/58 درصد بوده است كه نسبت به سه دهه گذشته 24/37 درصد افزايش داشته است.

درصد پذيرفته شدگان زن در رشته علوم انساني بطور قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته است

وي ادامه داد: 8/59 درصد پذيرفته شدگان زن در مراكز آموزش عالي در سال 1386 در رشته‌هاي علوم انساني، 3/14 درصد در رشته‌هاي علوم پايه، 7/10درصد فني مهندسي، 7/6 درصد رشته‌هاي پزشكي، 25/4 درصد رشته‌هاي كشاورزي و دامپزشكي، 2/4 درصد در رشته‌هاي هنر دانشگاه‌هاي دولتي پذيرفته شده‌اند، تغييرات اين شاخص طي سالهاي اخير نشان مي‌دهد در سال 1386 درصد پذيرفته شدگان زن در رشته علوم انساني بطور قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته است.

افزايش قابل ملاحظه‌ درصد پذيرفته‌شدگان زن در مقطع كارشناسي

وي ادامه داد:‌همچنين در سال گذشته، 7/12 درصد پذيرفته شدگان زن در مقطع كارداني، 5/81 درصد در مقطع كارشناسي، 4/3 درصد در مقطع كارشناسي ارشد، 4/1 درصد در مقطع دكترا پذيرفته شده‌اند و از سوي ديگر در همين سال، 27/44 درصد پذيرفته‌شدگان در مقطع كارداني، 4/63 درصد در كارشناسي و 3/42 درصد پذيرفته شدگان در مقطع كارشناسي ارشد و 7/44 درصد پذيرفته‌شدگان در مقطع دكترا را زنان تشكيل مي‌دهند. تغييرات اين شاخص طي سالهاي اخير نشان مي‌دهد در سال 1386 درصد پذيرفته شدگان زن در مقطع كارشناسي به طور قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته است.

درصد پذيرفته شدگان زن نسبت به كل پذيرفته شدگان در سال 86به تفكيك استان؛

استان‌هاي لرستان، خراسان رضوي در صدر و يزد و قم در انتهاي جدول

پناهي با اشاره به درصد پذيرفته شدگان زن نسبت به كل پذيرفته شدگان در سال 1386به تفكيك استان، اظهار كرد: اين گزارش حاكيست استان‌هاي لرستان، خراسان رضوي، مركزي، چهارمحال و بختياري و قزوين در صدر جدول و استان‌هاي يزد و قم در انتهاي جدول قرار دارند.

تعداد پذيرفته‌شدگان زن در دانشگاه آزاد اسلامي

وي ادامه داد: تعداد پذ
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان