صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

شیرین عبادی در گفتگو با روزآنلاین: اعتراض به ممنوعیت خروج فعالان جنبش زنان

28 آذر 1387

روزآنلاین (گفتگو از امید معماریان): شيرين‎ ‎عبادي‎ ‎برنده‎ ‎جايزه‎ ‎صلح‎ ‎نوبل‎ ‎ورييس‎ ‎کانون‎ ‎مدافعان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎در‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎با‎ ‎روز‎ ‎به‎ ‎برسي جنبه هاي مختلف‎ ‎ممانعت‎ ‎مسوولان‎ ‎امنيتي‎ ‎از‎ ‎فعالان‎ ‎اجتماعي به‎ ‎خارج‎ ‎از‎ ‎کشور‎ ‎براي‎ ‎پرداخته‎ ‎است. عبادي‎ ‎تاکيد دارد که اين‎ ‎کار‎ ‎غيرقانوني‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎مي پرسد وقتي‎ ‎مسوولين‎ ‎امر‎ ‎قانون‎ ‎را‎ ‎رعايت‎ ‎نمي‎ ‎کنند‎ ‎چه‎ ‎انتظاري‎ ‎مي‎ ‎توان‎ ‎از‎ ‎مردم‎ ‎داشت. اين‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎را‎ ‎مي‎ ‎خوانيد. ‏‎

‎‎‎در جديدترين نمونه از موارد جلوگيري از خروج فعالان اجتماعي از کشور، اخيرا از مسافرت نسرين ستوده ‏براي دريافت جايزه حقوق بشر ايتاليا جلوگيري به عمل آمد. پيش از هر چيز، نظرتان راجع به فعاليت هاي خانم ستوده ‏چيست؟ آيا مي توان فعاليت هايشان را مستوجب مجازات دانست؟‎

خانم‎ ‎ستوده‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎زماني‎ ‎که‎ ‎خبرنگار‎ ‎بود‎ ‎وبا‎ ‎دغدغه‎ ‎مشکلات‎ ‎جامعه‎ ‎وحقوق‎ ‎بشر‎ ‎با‎ ‎افراد‎ ‎صاحب‎ ‎نظر‎ ‎مصاحبه‎ ‎مي‎ ‎کرد‎ ‎مي‎ ‎شناسم. اولين‎ ‎ملاقات‎ ‎من‎ ‎با‎ ‎ايشان‎ ‎وقتي بود که در اوايل دهه هفتاد ‏‎ ‎در يک‎ ‎ميزگرد‎ ‎به اتفاق آقاي‎ ‎مهندس‎ ‎عبدالعلي‎ ‎بازرگان‎ ‎وچند‎ ‎تن‎ ‎ديگر‎ ‎شرکت‎ ‎کرده بوديم. از‎ ‎آن‎ ‎پس‎ ‎خوشبختانه‎ ‎موارد‎ ‎بسياري‎ ‎اشتراکات‎ ‎فکري‎ ‎ما‎ ‎را‎ ‎افزودن‎ ‎کرد‎ ‎و‎ ‎باعث‎ ‎افزايش‎ ‎همکاري‎ ‎هاي‎ ‎ما‎ ‎شد،‎ ‎تا‎ ‎حدي‎ ‎که‎ ‎اخيرا يکي‎ ‎از‎ ‎بهترين‎ ‎همکاران‎ ‎در‎ ‎کانون‎ ‎مدافعان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎بوده‎ ‎اند. در‎ ‎سمت‎ ‎وکيل‎ ‎من‎ ‎شاهد‎ ‎بودم‎ ‎که‎ ‎بسياري‎ ‎از‎ ‎دعاوي‎ ‎مربوط‎ ‎به‎ ‎فعالين‎ ‎حقوق‎ ‎زن‎ ‎را‎ ‎رايگان‎ ‎دفاع‎ ‎مي‎ ‎کردند‎ ‎و حتي‎ ‎در‎ ‎يک‎ ‎مورد‎ ‎وقتي‎ ‎متوجه‎ ‎شدند‎ ‎يکي‎ ‎از‎ ‎داوطلبين‎ ‎جمع‎ ‎آوري‎ ‎امضا‎ ‎براي‎ ‎کمپين‎ ‎يک‎ ‎ميليون‎ ‎امضا‎ ‎دستگير‎ ‎شده‎ ‎به‎ ‎محل‎ ‎دستگيري‎ ‎رفتند‎ ‎و‎ ‎اعلام‎ ‎کردند‎ ‎که‎ ‎همراه‎ ‎موکل‎ ‎خودشان‎ ‎خواهند‎ ‎رفت‎ ‎وهمين‎ ‎امر‎ ‎باعث‎ ‎شدچندين‎ ‎ساعت‎ ‎خود‎ ‎ايشان‎ ‎دستگير‎ ‎بشوند‎ ‎که‎ ‎کاملا‎ ‎برخلاف‎ ‎مقررات‎ ‎آيين‎ ‎دادرسي‎ ‎واستقلال‎ ‎حرفه‎ ‎وکالت‎ ‎بود؛‎ ‎زيرا‎ ‎طبق‎ ‎قانون‎ ‎وکيل‎ ‎هنگام‎ ‎دفاع‎ ‎موکل‎ ‎خود‎ ‎از‎ ‎همان‎ ‎مصونيتي‎ ‎برخوردار‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎قاضي‎ ‎دادگستري. نظاير‎ ‎اين‎ ‎خاطره‎ ‎ها را‎ ‎بسيار‎ ‎از‎ ‎خانم‎ ‎ستوده‎ ‎سراغ‎ ‎دارم‎ ‎و به‎ ‎وجود‎ ‎ايشان‎ ‎و فعاليت ‏هايشان افتخار‎ ‎مي کنم‎ ‎‏.به خاطر همين‎ ‎فعاليت‎ ‎ها‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎ايشان‎ ‎برنده‎ ‎يک‎ ‎جايزه‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎در‎ ‎ايتاليا‎ ‎شدند‎ ‎و متاسفم‎ ‎از‎ ‎اينکه‎ ‎برخلاف‎ ‎قانون‎ ‎جلوي‎ ‎سفر‎ ‎ايشان‎ ‎را گرفتند.‏

‎‎‎تاثير ممانعت از سفر يک فعال حقوق بشر چون ايشان به خارج از کشور چيست؟‎

‎ ‎کساني‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎ادعاي‎ ‎حفظ‎ ‎امنيت‎ ‎ملي‎ ‎مانع‎ ‎از‎ ‎سفر‎ ‎
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان