صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      مبصر کلاس....  
 

کریسمس به سبک کمپین یک میلیون امضاء

1 دی 1387

توجه، توجه: با ورود «میس دولیتل»، این میسیونر اجنبی، مدیر مهرورز مدرسه، طی دستورالعملی رسمی وظیفه جدیدی به بازرس ژاور جهت خنثا نمودن براندازی نرم و نازک مبصر کلاس ابلاغ کرد. در تبصره این دستورالعمل به «لایحه جرایم رایانه ای» استناد شده است.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان