صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

در گفت و گو با محمد شریف عنوان شد:وضعيت پرونده روناك صفازاده نگران كننده است

2 دی 1387

دانشجویان مدافع حقوق بشر کردستان: روناك صفا زاده که‌ از 17/7/86 بازداشت شده است بعد از گذشت بيشتر از يك سال هنوز در قرار بازداشت موقت به سر مي برد، دكتر محمد شريف وكيل مدافع این دانشجوی زندانی در گفت و گو با گزارشگران کانون گفت: در حالي كه پرونده آماده صدور راي است اما تا به حال قاضي پرونده 8 بار قرار بازداشت موقت را تمديد كرده است.

وي روند پرونده را اين طور شرح مي دهد: در تاريخ 23/12/86 جلسه رسيدگي در شعبه 1 دادگاه انقلاب برگزار گرديد و لايحه دفاعي تقديم و همچنين دفاع شفاهي نيز انجام شده اما تا به حال تصميم مشخصي از ناحيه دادگاه اتخاذ نشده است.

دكتر شريف اضافه كرد كه وي از سوي خانواده موكل و همچنين ساير نهادهاي حقوق بشري (داخل و خارج) تحت فشار مي باشد. وي همچنين اشاره كرد كه عدم اتخاذ تصميم از سوي دادگاه نگران كننده مي باشد. لازم به‌ ذکر است که‌ در خصوص پرونده متهم ديگر یعنی هانا عبدي، احكام بدوي و تجديدنظر صادر شده اما در مورد پرونده روناك هنوز حتی حكم بدوي هم صادر نشده است. ايشان اشاره كردند كه به لحاظ نوع اتهام (محاربه ) و عدم اتخاذ تصميم وضعيت نگران كننده اي برای موکل من ايجاد شده است.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان