صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      بخش های پیشین سایت....     مهمان مدرسه....  
 

رشد فزاينده فمينيسم اسلامي

مارگوت بدران محقق در دانشگاه جورج تاون / ترجمه لقمان تدین نژاد-9 اسفند 1386

<:voir_en_ligne:> : نما (پایگاه اینترنتی نهضت مدنی افغانستان)

من در مقاله* حاضر بر روي فمينيسم اسلامي که امروز پانزده سال از پيدايش آن گذشته و همچنان سرسختانه به پيش مي رود نظر انداخته ام. فمينيسم اسلامي به باز تعريف برابري جنسي- انساني، و عدالت اجتماعي يي که ريشه در اصول اخلاقي قرآني دارد مي پردازد و به افشاي عمل و انديشه هاي پدر سالارانه يي که در جوامع اسلامي تاخت و تاز مي کند دست مي زند. غرض از اين جوامع، سرزمين هايي است که پيام قرآن براي اولين بار در آنجا عرضه شده است. نفوذ اين دسته افکار به درون اسلام، به فاصله کوتاهي پس از درگذشت پيغمبر آغاز شده و تا قرن نهم (ميلادي) و پيش از تحکيم و انسجام فرقه هاي مختلف مذهبي، به عناصر ثابت متون فقهي مبدل شده بودند. مضامين کليدي فمينيسم اسلامي، در اصول قرآني‌ِ برابري جنسي و عدالت اجتماعي خلاصه مي شوند. فمينيسم اسلامي، از آنجا که برقراري برابري و عدالت اجتماعي در ساختار هاي پدر سالارانه را ناممکن مي داند، در راه پيش برد پيام اوليه اسلام و زدودن آن از بقاياي فرهنگ هاي مردسالار تلاش مي ورزد.

هدف فمينيسم اسلامي بازگرداندن سلامت گذشته واژه «امت» به آن، و بازيابي مفهوم آن به عنوان فضاي اشتراکي و کثرتگرايي است که حقوق برابر زن و مرد را تضمين کند. فمينيسم اسلامي که نگرشي وراي دوئيت ها و دو قطبي هايي نظير شرقي/غربي، خصوصي/دولتي و يا مذهبي/غير مذهبي دارد، مخالف تاکتيک هاي تسلط طلبانه ای نظير «تفرقه بيانداز و حکومت کن»، «صف بندي ايجاد کن و کنترل کن»، «جدايي بينداز و تنبيه کن» است، و آن را از پيام قرآن بدور مي داند.

اسلام در ميان اديان سه گانه معروف به اهل کتاب ، تنها ديني بود که از طريق کتاب آسماني و کلام خداي خود، پيام اساسي برابري زن و مرد (بعنوان نوع بشر و انسان)، حقوق زن و عدالت اجتماعي را تبليغ مي کرد، هرچند که همين پيام بعدها به نام خود اسلام از درون استحاله شد. انديشه ها و رسوم پدرسالارانه ای که اتفاقاً قرآن براي تعديل و براندازي نهايي آن آمده بود (در عربستان و ديگر سرزمين هاي اسلامي) سرسختي خود را در عمل ثابت کرده و به رغم پذيرش اسلام سرسختانه به حيات خود ادامه دادند. من فمينيسم اسلامي را در مرکز يک «دگرگونی» جوشنده درون اسلام مي نشانم. هدف فمينيسم اسلامي «اصلاح» دعوي ها و عملکردهاي پدرسالارانه نفوذي در اسلام نيست و به دنبال دگرگون ساختن ناخالصي هاي وارد شده در اسلام، از طريق انطباق مجدد اسلام با پيام قرآني‌ِ برابري انسان ها و عدالت اجتماعي است. من در اينجا واژه «دگرگون سازي» را به اين دليل بکار برده ام که فرآيند تبديل «لايه هاي عمقي» به «لايه هاي رويي» را بطور ضمني به خاطر نزديک مي سازد. در اين مفهوم، پيام «عمقي» قرآن به «لايه هاي بالا»يي و عام‌ِ آگاهي و تعريف انتقال مي يابد. به بيان ديگر، اين «دگرگون سازي» به معني باز گرداندن اسلام به اصل خود (از طريق کتاب مقدس) است نه دگرديسي و تبديل آن به يک پديده متفاوت.

انديشه «دگرگون سازي اسلامي» و «فمينيسم اسلامي»، به اعتبار جهاني بودن دين اسلام، پديده ها و جنبش هاي جهاني به شمار مي آيند. فمينيسم اسلامي به مانند خود اسلام، به شرق و غرب و شمال و جنوب (حدود جغرافيايي)، و چهارچوب هاي ايدئولوژيک (حدود ذهني) منحصر نمي ماند. بسياري از مسلمانان، فمينيسم در مفهوم فعلي را «غربي»، و بيگانه از اسلام تلقي کرده و در بهترين حالت، از
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    5 شهریور: سالگرد اعلان عمومی کمپین یک میلیون امضاء    8 مارس : روز جهانی زن    22 خرداد : روز همبستگی زنان ایران    ائتلاف علیه لایحه حمایت از خانواده    دانشگاه و زنان    دردسر جنسیت    زنان زندانی    مهمان مدرسه    همگرایی جنبش زنان در انتخابات    چالش ما(ه)    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان