صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

بیش از یک ماه است که مهری مشرفی و همسرش در بی خبری کامل در زندان اوین به سر می برند

8 دی 1387

مدرسه فمینیستی: مهری مشرفی یکی از اعضای کمیته مادران کمپین یک میلیون امضاء به همراه همسرش عباس جوادی دوست و دختروپسرش در روز اول آذرماه بازداشت شده اند.

پس از یک ماه بی خبری از این خانواده سرانجام دخترو پسر مهری مشرفی در اول دی ماه پس از یک ماه حبس آزاد شدند اما پدر و مادر آنان همچنان در زندان به سر می برند.

مهری مشرفی و همسرش عباس جوادی دوست به مدت 37 روز در بند 209 زندان اوین بودند و تازه سه روز است که به بند عمومی منتقل شده اند. این خانواده هنگامی که روز اول آذر ماه به سر مزار عموی خود به بهشت زهرا رفته بودند به دلیل نامعلومی در آن جا بازداشت شده اند که پس از رهایی دخترو پسر خانواده، هنوز مادر و پدر خانواده در زندان به سر می برند.

گفتنی است که یکی از موارد بازجویی مهری مشرفی، عضویت در کمپین یک میلیون امضاء بوده است.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان