صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

848 هزار كودك ايرانی دارای همسرند

10 دی 1387

ایسنا :به گفته يك پژوهشگر فعال حوزه كودكان و با استناد به پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك كه افراد زير 18 سال را كودك دانسته، حدود هفت درصد از كودكان در سنين 10 تا 18 ساله كشور تا سال 85 «ازدواج» كرده‌اند كه اين درصد بالغ بر حدود 848 هزار كودك اعم از دختر و پسر مي‌شود.

فرشيد يزداني با استناد به سالنامه منتشر شده مركز آمار ايران كه مربوط به آخرين سرشماري كشور در سال 85 مي‌شود، تعداد كودكان ازدواج كرده در سنين 10 تا 18 سال داراي همسر را 848 هزار نفر اعلام و اظهار كرد: حدود 750 هزار نفر از اين مجموع دختر و مابقي پسر بوده‌اند.

25 هزار نفر از 848 هزار كودك در سنين كمتر از 18 سال طلاق گرفته‌ و حدود 12 هزار نفر نيز همسران خود را از دست داده‌اند.

وي با بيان اين كه در حال حاضر 25 هزار نفر از كودكاني كه ازدواج كرده بودند، طلاق گرفته‌اند، نسبت جنسيتي اين كودكان را اين گونه عنوان كرد: 15 هزار و 600 نفر از اين كودكان مرد و مابقي زن هستند.

اين پژوهشگر اظهار كرد: همچنين حدود 11 هزار و 800 نفر از اين كودكان به دليل مرگ، همسر خود را از دست داده‌اند.

يزداني با اذعان بر اين كه 490 هزار نفر از مجموع كودكان ازدواج كرده، در نقاط شهري زندگي مي‌كنند، تعداد كودكان روستايي مزدوج را حدود 355 هزار نفر خواند.

به گفته وي، 430 هزار نفر از مجموع كودكان شهري داراي همسر، زن و مابقي مردند. همچنين از بيش از 359 هزار كودك روستايي داراي همسر نيز 312 هزار نفر زن و مابقي مرد هستند.

8 درصد از كودكان روستايي و 6 درصد از كودكان شهري ازدواج كرده‌اند

وي در ادامه ضمن اشاره به ازدواج هشت درصدي كودكان روستايي در سنين ياد شده، به تفكيك جنسيتي كودكان ازدواج كرده روستايي پرداخت و گفت: از كل 355 هزار كودك روستايي داراي همسر، 312 هزار نفر زن و مابقي مرد هستند.

اين فعال حوزه كودكان با تاكيد بر اين كه شش درصد از جمعيت كودكان 10 تا 18 سال شهري تا سال 85 ازدواج كرده‌اند، گفت: كمتر از يك درصد اين كودكان (حدود 10 هزار نفر)، از همسر خود طلاق گرفته و همسران كمتر از يك درصدشان نيز فوت كرده است.

62 هزار نفر از مجموع 848 هزار كودك ازدواج كرده داراي همسر، كمتر از 14 سال داشتند

يزداني در حالي به طلاق گرفتن 15 هزار نفر از كودكان ازدواج كرده زير 18 سال روستايي اشاره مي‌كند كه اين تعداد در شهرها به حدود 10 هزار نفر مي‌رسد.

وي به نكته جالبي اشاره مي‌كند و آن وجود 14 هزار و 300 كودك روستايي مطلقه در سنين 10 تا 14 ساله است و در عين حال گفت: 62 هزار نفر از مجموع 848 هزار كودك ازدواج كرده داراي همسر، كمتر از 14 سال داشتند كه 43 هزار نفر آن‌ها زن و بقيه مرد هستند.

اين پژوهشگر فعال در حوزه كودكان ادامه داد: اين امر فقدان حمايت كودكان، ايجاد مخاطرات بهداشتي براي آن‌ها، بيماري و ترويج خشونت‌هاي خانگي به دليل نابالغ بودن عقل و جسم و همچنين ناتواني در ارتباط ‌گيري با همسر را نشان مي‌دهد.

مردان روستايي بيشتر از مردان شهري همسران خود را طلاق داده‌ند

وي با بيان اين كه 11 هزار و 500 نفر از كودكان طلاق گرفته روستايي، مرد و 3500 نفر آن‌ها زن بوده‌اند، اظهار كرد: اين امر نشان مي‌دهد برعكس مردان شهري، مردان روستايي بيشتر طلاق مي‌گيرند اين در حاليست كه از 10 هزار كودك طلاق گرفته شهري، شش هزار نفر زن و مابقي مرد هستند.

وي با اين گفته كه حدود چهار هزار و 400 نفر از كودكان
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان