صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کافه مونث....  
 

شیرین عبادی آماج بیست و هفتم دسامبر خشونت طلبان

منصوره شجاعی -17 دی 1387

مدرسه فمینیستی: 27 دسامبر آغاز حمله اسرائیل به غزه بود . 27 دسامبر دو روز پس ازعید تولد مسیح و مراسم استقبال مسیحیان جهان از جشن های سال نو مسیحی بود. 27 دسامبر، شش روز پس از حمله به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، دو روز قبل از ورود ماموران امنیتی- مالیاتی به دفتر شیرین عبادی، دوروزمانده به ماه محرم و دو روز قبل ازحمله افراد مهاجم در معیت پلیس به منزل مسکونی شیرین عبادی بود...

این تاثیر پذیری و تعامل را می توان از بازخوردهای جهانی، بازتاب اخبار مربوط به ایران، پخش اخبار جهان در میان عادی ترین و دورافتاده ترین اقشار مردم دریافت. اما نگاهی اجمالی برآنچه ازسوی دولت ها و نیز ازسوی ملت ها درایران و جهان اتفاق افتاد نشان از جانبداری پنهان و آشکار دولتمردان درسراسر جهان نسبت به ناقضان حقوق بشر و گیچ شدن ملت ها درمواجهه با این رویدادها ست. و تمامی این ها مصداقی است بر اینکه «صدای ملت ها قوی تر از صدای حکومت ها در دفاع از حقوق بشر است».

در ایران فعالان حقوق بشر و حامیان صلح و امنیت، ضمن محکوم کردن حمله اسرائیل بر نفی تمامی رفتار جنگ طلبانه و خشونت های نظامی و تسلیحاتی پای فشردند. پس از بسته شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر که جلسات شورای صلح و بسیاری از کنفرانس های مطبوعاتی مربوط به فعالیت های برابری خواهانه زنان و کودکان نیز در آن برگزار می شد، اعضای این کانون و به طور مشخص شیرین عبادی، همچنان با انجام مصاحبه ها، نوشتن مقالات و امضای بیانیه ها ی ضدجنگ و محکوم کردن حمله اسرائیل اینجا و آنجا به بیان دیدگاه های خویش پرداختند.

بیانیه ای نیز توسط بیش از 500 تن از فعالان حقوق بشرو جامعه مدنی در اعتراض به بسته شدن این کانون و حمایت از اعضای آن در همین ایام منتشر شد. درج گسترده این خبر در سایت های مربوط به زنان ، تلاش ها ی مطبوعاتی همچون گزارش و مصاحبه و مقالات ، انعکاس خبر در سایت ها و رسانه های بین المللی با تاکید بر منابع خبری داخلی ، مقدمه چینی برای تهیه بیانیه از سوی موکلان شیرین عبادی ، نظرخواهی و بحث برای چگونگی بیان اعتراض به عمل غیر قانونی و غیر انسانی حمله به دفتر و منزل شیرین عبادی و نیز پاسخ گویی به دوستانی که پیرو نظریه "موشک جواب موشک" در مقاله ها و سخنان خویش وی را به پاسخگویی به شیوه دیگری ترغیب می کنند از جمله فعالیت های معترضین نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی بوده است.

جوانانی که در دامان جامعه مدنی درس دوری از خشونت را آموخته اند و صلح جویانه قد برافراشته اند به ارائه راهکارهایی عمومی درقالب عمل اجتماعی و با حضور گسترده ترفعالان حقوق بشر پرداخته اند وحتی پیشنهاد شستن نمادین و آب ریختن بر بی آبرویی نقش بسته بر در و دیوار خانه شیرین عبادی را دادند.

جامعه مدنی و روشنفکری ایران با اعتراض به وقایع غیر انسانی در نوارغزه و حمله اسرائیل و نفی جنگ طلبی و خشونت، جریاناتی از این دست را توطئه ای برای تحت الشعاع قراردادن مسائل داخلی کشورهایی می داند که در افکار عمومی جهان به عنوان ناقضان حقوق بشر شناخته شده اند و همزمانی این دو جریان را نه تصادف که هشیاری عاملان آن می داند.

تمامی این وقایع در ایام سوگواری "محرم الحرام" اتفاق می افتدو مسلمانان اهل تشیع این ماه را ماه دادخواهی از حکومت های ظلم پیشه می شناسند واین ایام از دیربازهمراه با مراسمی
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان