صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کافه مونث....  
 

سياست هاي تبعيض جنسيتي در حوزه دانشگاه

گفتگوي سعيده اسلامي با مريم شباني -19 دی 1387

مدرسه فمينيستي:‌ مريم شباني، از فعالان با سابقه در جنبش دانشجويي است كه امروز بيشتر به عنوان يك روزنامه نگار شناخته مي شود. با وي درباره جنبش زنان و سياست هاي تبعيض آميز جنسيتي در حوزه دانشگاه گفتگويي انجام دادم. شباني، تصوير جالبي از چالش هاي جنبش زنان ارائه مي دهد: «به گمان من زنان با دو چالش اصلی مواجهه هستند. اول چالش با حکومت برای قبولاندن حرف و برنامه های خود به ساختار حکومت و دوم نیز چالش با زنان ایرانی به عنوان جماعتی که باید از نقش و قالب سنتی خارج شوند و حقوق خود را بشناسند. البته غلبه بر این دو چالش نیز تنها زمان می طلبد و کار مداروم و خستگی ناپذیر و برنامه ریزی های پی در پی. حرکت زنان نشان داده که در پیشبرد اهداف خود پیگیر است و این خود نشانه مثبتی است حتی اگر نتیجه اقدامات کمی دیر خود را نشان دهد.»

وي، مصداق بارز اين پيگيري و تداوم را در جريان كنش اعتراضي ائتلاف بزرگ جنبش زنان عليه لايحه ضد زن و خانواده، مثال مي زند، و مي گويد: «نقش و تاثیر فعالان حقوق زنان در مبارزه با تصویب لایحه حمایت از خانواده، مصداق بارز تلاش برای روشنگری بود و این روشنگری مورد نیاز نیز تاثیرگذار شد و لایحه از دستورکار خارج شد. مسلماً اگر زنان به مخالفت با این لایحه برنمی خاستند، این مسئله ابعادی اجتماعی نیز پیدا نمی کرد و احتمالاً در سکوت مصوبه ای می شد از صدها مصوبه مجلس. پس بدون اغراق می توان نقشی مهم و بنیادی برای فعالیت های زنان در رد این لایحه لحاظ کرد.»

سياست هاي تبعيض آميز جديدي كه در حوزه دانشگاه، جديداً توسط بلوك تندرو حاكميت پيگيري مي شود، از جمله ديگر موضوعاتي است كه باعث شده فعالان جنبش زنان و دانشجويي سكوت خود را بشكنند و زبان به اعتراض بگشايند. تا جايي كه برخي طرح هايي از قبيل سهميه بندي جنسيتي و بومي گزيني جنسيتي را نوعي انقلاب فرهنگي دوم نام نهاده اند. شباني در اين باره مي گويد: «هرگونه اعمال محدودیت برای تحصیل دانشگاهی جوانان در مخالفت صریح با قانون اساسی است. حال می توان عنوان های مختلف هم بر آن حمل کرد و یا با وقایع تاریخی نیز آن را همسان به شمار آورد.»

وي در ادامه، به عوارض و پيامدهاي ناگوار چنين طرح هايي در زندگي دختران و زنان جوان اشاره مي كند و مي گويد: «متاسفانه به دلیل فرهنگ ویژه حاکم بر روابط اجتماعی ایرانیان، دانشگاه از جمله مکان هایی است که دانشجویان فارغ از قید و بندهای بیرونی می توانند روابط اجتماعی خود را گسترش دهند و شخصیت اجتماعی خود را ترسیم کنند. مسلما محروم کردن دختران از ورود به دانشگاه در رشد فکری و اجتماعی آنان تاثیرگذار خواهد بود. اجرای این طرح حضور اجتماعی دختران را کاهش می دهد و این کاهش حضور هم به معنی کند شدن روند رشد اجتماعی آنان خواهد بود.»

اگرچه برخی مدافعان چنين طرح هايي ادعا می کنند که این طرح ها موجب کاهش آسيب و فساد اجتماعي مي شود، اما مريم شباني با نگاهي نقادانه بر اين نظر است كه «خاستگاه آسیب های اجتماعی را دانشگاه دانستن بزرگترین توهین به دانشجویان و جامعه دانشگاهی است. فراگیر شدن آسیب های اجتماعی نه مسئله امروز، که بی درایتی دیروز مسئولین نظام را به نمایش می گذارد. برخورد با این مسئله هم مطالعه و درایت نیاز دارد و با شیوه های دستوری و برخورد نمی توان به مقابله با این پدیده رفت». وي در همين راستا
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان