صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

شیرین عبادی در مصاحبه با روز: عده اي حکم قتل من را داشتند

22 دی 1387

روز آنلاین (امید معماریان): شيرين‎ ‎عبادي‎ ‎که‎ ‎طي‎ ‎دوهفته‎ ‎گذشته‎ ‎از‎ ‎بسته‎ ‎شدن‎ ‎دفتر‎ ‎تا‎ ‎حمله‎ ‎به‎ ‎محل‎ ‎کار‎ ‎خود‎ ‎و‎ ‎تجمع‎ ‎برخي‎ ‎افراد در‎ ‎جلوي‎ ‎منزل‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎تجربه‎ ‎کرد،‎ ‎در‎ ‎گفت‎ ‎وگويي‎ ‎مي گويد که‎ ‎فکر‎ ‎مي‎ ‎کند‎ ‎وضعيتش‎ ‎هم‎ ‎اکنون‎ ‎نه‎ ‎تنها‎ ‎با‎ ‎سعيد‎ ‎حجاريان‎ ‎پيش‎ ‎از‎ ‎ترورش‎ ‎شبيه‎ ‎است‎ ‎بلکه‎ ‎با‎ ‎وضعيت‎ ‎پروانه‎ ‎و‎ ‎داريوش‎ ‎فروهر‎ ‎نيز‎ ‎شباهت‎ ‎فراواني‎ ‎دارد. اين‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎را‎ ‎مي‎ ‎خوانيد.‏

‎‎براي‎ ‎بسياري‎ ‎نسبتي‎ ‎که‎ ‎شما‎ ‎با‎ ‎جنبش‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎داريد‎ ‎مانند‎ ‎نسبتي‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎سعيدحجاريان‎ ‎با‎ ‎جنبش‎ ‎اصلاحات‎ ‎داشت و به اين خاطر هم مورد سوء قصد قرار گرفت. اين‏‎ ‎مقايسه‎ ‎چقدر‎ ‎درمورد‎ ‎شما‎ ‎صدق‎ ‎مي‎ ‎کند؟‎ ‎
من‎ ‎نه‎ ‎تنها‎ ‎با‎ ‎حجاريان‎ ‎شباهت‎ ‎دارم‎ ‎بلکه‎ ‎با‎ ‎پروانه‎ ‎و‎ ‎داريوش‎ ‎فروهر‎ ‎هم‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎وسيله‎ ‎گروه‎ ‎هايي‎ ‎از‎ ‎وزارت‎ ‎اطلاعات‎ ‎تکه‎ ‎تکه‎ ‎شدند‎ ‎نيز‎ ‎مشابهتي‎ ‎دارم. هنگامي‎ ‎که‎ ‎پرونده‎ ‎قتل‎ ‎هاي‎ ‎زنجيره‎ ‎اي‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎وکيل‎ ‎خانواده‎ ‎فروهرها‎ ‎مي‎ ‎خواندم،‎ ‎در‎ ‎آنجا‎ ‎کساني‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎قاتل‎ ‎محاکمه‎ ‎مي‎ ‎شدند‎ ‎عنوان‎ ‎کرده‎ ‎بودند‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎وزير‎ ‎اطلاعات‎ ‎وقت‎ ‎مراجعه‎ ‎کرده‎ ‎اند‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎او‎ ‎مجوز‎ ‎ترور‎ ‎وکشتن‎ ‎من‎ ‎را‎ ‎گرفته‎ ‎بودند‎ ‎که‎ ‎خوشبختانه‎ ‎قبل‎ ‎از‎ ‎اينکه‎ ‎من‎ ‎ترور‎ ‎بشوم،‎ ‎اينها‎ ‎زمان‎ ‎آقاي‎ ‎خاتمي‎ ‎دستگير‎ ‎شدند. ‏‎
‎‎ ‎
‎‎شما‎ ‎پيگيري‎ ‎نکردند‎ ‎اين‎ ‎افراد‎ ‎آيا‎ ‎هنوز‎ ‎قدرتي‎ ‎دارند‎ ‎که‎ ‎چنين‎ ‎موضوعي‎ ‎را‎ ‎عمل‎ ‎کنند؟‎ ‎
‎ ‎اين‎ ‎افراد‎ ‎کساني‎ ‎بودند‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎قتل‎ ‎هاي‎ ‎زنجيره‎ ‎اي‎ ‎دستگير‎ ‎شده‎ ‎بودند‎ ‎وآنها‎ ‎را‎ ‎محاکمه‎ ‎مي‎ ‎کردند. تمامي‎ ‎آنها‎ ‎به‎ ‎غير‎ ‎از يک‎ ‎نفر‎ ‎به‎ ‎حبس‎ ‎هاي‎ ‎کوتاه‎ ‎مدت‎ ‎محکوم‎ ‎شده‎ ‎واز‎ ‎زندان‎ ‎آزاد‎ ‎شدند‎ ‎وتنها‎ ‎يک‎ ‎نفر‎ ‎در‎ ‎حبس‎ ‎ابد‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎نمي‎ ‎دانم‎ ‎در‎ ‎زندان‎ ‎است‎ ‎يا‎ ‎مرخصي. ‏‎
‎‎ ‎
‎‎شما‎ ‎طي‎ ‎سالهاي‎ ‎گذشته‎ ‎گفته‎ ‎ايد‎ ‎که‎ ‎بارها‎ ‎تهديدجاني‎ ‎شده‎ ‎ايد‎ ‎واين‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎مقامات‎ ‎در‎ ‎ميان‎ ‎گذاشته‎ ‎ايد. آيا‎ ‎تا‎ ‎کنون‎ ‎تحقيقي‎ ‎از‎ ‎سوي‎ ‎حکومت‎ ‎صورت‎ ‎گرفته‎ ‎که‎ ‎چه‎ ‎کس‎ ‎يا‎ ‎کساني‎ ‎اين‎ ‎تهديدات‎ ‎را‎ ‎انجام‎ ‎مي‎ ‎دهند؟‎ ‎
‎ ‎هرگز‎ ‎تحقيق‎ ‎و تحفصي‎ ‎صورت‎ ‎نگرفته‎ ‎وفقط‎ ‎به‎ ‎من‎ ‎پيشنهاد‎ ‎کرده‎ ‎اند‎ ‎که‎ ‎اگر‎ ‎مي‎ ‎خواهي‎ ‎از‎ ‎نيروي‎ ‎انتظامي‎ ‎ما‎ ‎براي‎ ‎تو‎ ‎محافظ‎ ‎بگذاريم. من‎ ‎چون‎ ‎عملکرد‎ ‎نيروي‎ ‎انتظامي‎ ‎را‎ ‎ديده‎ ‎ام‎ ‎و شاهد‎ ‎بوده‎ ‎ام‎ ‎که‎ ‎درروزي‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎منزل‎ ‎من‎ ‎حمله‎ ‎مي‎ ‎کردند‎ ‎آنها‎ ‎گ
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان