صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

دفتر امور زنان سازمان بهزیستی منحل شد

25 دی 1387

سرمایه :دفتر امور زنان سازمان بهزیستی کشور، در اقدامی غیر منتظره و در آستانه ماه های پایانی عملکرد دولت نهم منحل شد. نسترن کیان نوش مشاور رئیس سازمان بهزیستی در امور بانوان، در توضیح این اقدام غیر منتظره می گوید: «انحلال دفتر بدون هماهنگی و اطلاع من صورت گرفته و به کارکنان دفتر اعلام کرده اند که این امر در راستای سیاست های کوچک سازی در سازمان صورت گرفته است. این درحالی است که در دفتر فقط دو کارمند رسمی و یک کارمند قراردادی همکاری می کردند.»

زنان شاغل سازمان بهزیستی بیش از 60 درصد از کارکنان آن را تشکیل می دهند و به منظور صیانت از حقوق آنان و تلاش در جهت بهبود وضعیت شغلی آنان از دیرباز دو دفتر مستقل با نام امور بانوان و دفتر زنان و خانواده به مسائل و مشکلات کارکنان و زنان سرپرست خانوار به طور جداگانه رسیدگی می کردند. یکی از دلایل بازسپاری خدمات حمایتی زنان سرپرست خانوار به این سازمان نیز حضور زنان متخصص شاغل برشمرده می شود.

از این رو، انحلال دفتر زنان نه تنها توسعه فعالیت های زنان در سازمان را با محدودیت مواجه ساخته بلکه دامنه ارائه خدمات به زنان سرپرست خانوار و جامعه هدف سازمان بهزیستی را نیز به مخاطره خواهد انداخت.
راه اندازی شوراهای امور بانوان در سطح سازمان های بهزیستی استان های مختلف کشور مهم ترین دستاورد این دفتر در طول دولت نهم بوده و ارائه طرح بازنشستگی پیش از موعد زنان شاغل به دلیل دشواری های کار آنان در بخش های مختلف سازمان بهزیستی از دیگر تلاش های این دفتر بوده که با انحلال آن در ابهام باقی مانده است. زهره طبیب زاده مشاور رئیس جمهوری در پاسخ به دلایل انحلال این دفتر و قانونی بودن آن به خبرنگار «سرمایه» گفت : «در این باره باید از دکتر فقیه رئیس سازمان بهزیستی سوال کرد.»
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان