صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      بخش های پیشین سایت....     مهمان مدرسه....  
 

حقوق بشر جنبشی فراگیر در ایران / نرگس محمدی

28 دی 1387

<:voir_en_ligne:> : كانون مدافعان حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید . در آن زمان توسط دبیر کل سازمان ملل توصیه شد که حکومت ها برای ترویج حقوق بشر تلاش کنند.

شاید در آن زمان کمتر کسی فکر می کرد که روزی حتی در کشورهایی که حکومت ها خود مانع جدی بر سر راه اجرای مواد حقوق بشر هستند و حتی مروج نکوهش حقوق بشرند و ارزش های ایدئولوژیک آن را زیر سؤال می برند، حقوق بشر به یک جنبش و یک حرکت تأثیرگذار تبدیل شود.

در ایران نیز حکومت ها در دوران مختلف، نه تنها مروج مواد حقوق بشر نبودند، بلکه هر دوره به بهانه ای مانع از اجرای آن شده اند. تا آنجا که علاوه بر حرکت های مردمی و درخواست های ملی، در زمان پهلوی بنا به دلایلی حتی قدرت های خارجی رعایت آن را از شاه ایران مطالبه می کنند. اکنون نیز سازمان ملل با قطعنامه های پی در پی خواهان رعایت موازین حقوق بشر است.

اما آنچه مورد نظر است، این مطلب است که در کشور ایران طی عمر 60 ساله اعلامیه جهانی، علیرغم مخالفت و مقاومت حکومت ها، ملت ایران خواهان اجرای مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و ارتقای وضعیت حقوق بشر در کشور خود بوده اند تا جایی که اکنون می توان ادعا کرد که در دوره کنونی حقوق بشر به یک جنبش فراگیر تبدیل شده است. در این نوشتار دلایل این امر را بر خواهیم شمرد.

1- حرکت بر اساس حقوق بشر، حرکتی قانونی

2- حقوق بشر سایه گستر حرکت های مدنی

3- حقوق بشر در ایران ملهم از آراء روشنفکران ایرانی

4- حقوق بشر در ایران متأثر از موج جهانی

1- حرکت بر اساس حقوق بشر، حرکتی قانونی: یکی از ویژگی های جنبش ها و حرکت های فراگیر مردمی در ایران، مدنی و مسالمت آمیز بودن آنهاست. منتقدان وضعیت کنونی، از گستره های مختلف اجتماعی، اصل مسالمت آمیز و مدنی بودن حرکت را سرلوحه حرکت های خود قرار داده و علی رغم پرداخت هزینه های گزاف و خارج از منطق که متأسفانه توسط بخش هایی از حکومت تحمیل شده است، از مدار حرکت مسالمت آمیز خارج نشده و البته تا کنون حاضر به جهش به مدار خشونت آمیز و آزاد کردن نیروی چریکی و انقلابی در جامعه نبوده اند.

از سویی اعلامیه جهانی حقوق بشر که توسط دولت ایران در سال 1354 پذیرفته شده است و بر اساس عرف و مقررات بین المللی، ارجح بر قانون داخلی هر کشور پذیرنده این اعلامیه است، قطعاً بعنوان یک تعهد بین المللی برای دولت ایران و سندی قانونی و قابل استناد برای ملت ایران است. از این رو تمام حرکت های صورت گرفته طی سال های اخیر با استناد به مواد جهانی اعلامیه جهانی، حرکت هایی قانونی و مطالبات مطرح شده در این حرکت ها، مطالباتی قانونی است که برخورد با آنها فاقد وجاهت قانونی است و حتی تخطی دولت در پاسخگویی مناسب به این مطالبات، و هرگونه برخورد با آنها موجب اعتراض سازمان ملل و سایر کشورهای متعهد به این اعلامیه و میثاقین آن می شود.

بدیهی است که هرگونه استناد حکومت به قوانین داخلی مغایر با مواد جهانی حقوق بشر توجیه مناسبی برای برخورد نیست، چرا که این دولت ایران است که موظف به تغییر در قانون داخلی خود، در راستای انطباق با معاهدات بین المللی است، نه سرکوب و تغییر اذهان عمومی مردم برای انطباق خواسته های قانونی ملت با قوانین ناقض حقوق بشر .

2- حقوق بشر سایه گستر حرکت های مدنی: سال های اخیر، اعتراضات و حرکت های مدنی معلمان، کارگران، دانشجویان،
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    5 شهریور: سالگرد اعلان عمومی کمپین یک میلیون امضاء    8 مارس : روز جهانی زن    22 خرداد : روز همبستگی زنان ایران    ائتلاف علیه لایحه حمایت از خانواده    دانشگاه و زنان    دردسر جنسیت    زنان زندانی    مهمان مدرسه    همگرایی جنبش زنان در انتخابات    چالش ما(ه)    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان