صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      مبصر کلاس....  
 

درس امروز: ایمان + تکنیک = فیلترینگ

11 اسفند 1386

تاکنون اکثر وب سایت های متعلق به فعالان جنبش زنان فیلتر شده است

وب سایت «مدرسه فمینیستی» که در پنجم بهمن ماه به عرصه رسانه های الکترونیکی پا گذاشته بود، تنها یک ماه پس از تولدش، فیلتر شد.

وب سایت های دیگر زنان از جمله سایت «تریبون فمینیستی» (ارگان مرکز فرهنگی زنان) پس از چندین بار فیلتر شدن، از ادامه کار باز ماند و در ادامه آن سایت «زنستان» شروع به کار کرد، که «زنستان» نیز پس از 7 بار فیلتر شدن و تغییر آدرس، سرانجام به طور کامل مسدود شد.

وب سایت «کانون زنان ایرانی» نیز 2 بار و سایت «میدان» نیز یک بار فیلتر شده است.

سایت «تغییر برای برابری»، سایت اصلی کمپین یک میلیون امضاء تاکنون 10 بار فیلتر شده است و دیگر سایت های کمپین یک میلیون امضاء در شهرستان ها (مانند سایت کمپین در کردستان و شیراز) نیز یک بار فیلتر شده اند.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان