صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      بخش های پیشین سایت....     مهمان مدرسه....  
 

چهارمین دوره اهدای جایزه کتاب صدیقه دولت آبادی / شهلا اعزازی

15 اسفند 1386

<:voir_en_ligne:> : کتابخانه صدیقه دولت آبادی

در چهارمین تندیس صدیقه دولت آبادی داوری کتاب های مرتبط با مسائل زنان مانند سال های گذشته صورت گرفت. پس از جمع آوری کتاب های تالیفی در مورد ایران و زنان ایرانی با حضور داوران این دوره: شهلا اعزازی، فرخ قره داغی، شهلا لاهیجی (مشاور)، نسترن موسوی، فیروزه مهاجر، در وحله نخست از میان فهرست عنوان های آثار انتشار یافته درباره ی زنان یک سرند اولیه انجام شد. پس از این مرحله، تصمیم هیئت دواران برآن قرار گرفت که به بررسی تنها چهل و دو عنوان کتاب بپردازد. البته تعدادی از عناوین کتاب ها به دلیل توزیع نامناسب در بازار کتاب موجود نبود و مورد مطالعه قرار نگرفت و تعدادی دیگر نیز نظر به معیارهای داوری حذف شد و تنها بیست و دو عنوان به مرحله نهایی راه یافت. پس از آن، با توجه به این مسئله که کتاب ها در حوزه های مختلفی بودند، هر کتاب از طرف دو داور که دارای تخصصی در این زمینه بودند مورد داوری قرار گرفت. در صورت عدم توافق میان آراء داوران کتاب به داور سومی برای اظهار نظر داده شد.

کتاب های مورد بررسی در حوزه های تاریخ، حقوق، تاریخ شفاهی، مسائل اجتماعی و همچنین تعدادی در حوزه مسائل زیست محیطی و نقش زنان در حفظ محیط زیست بود. آن چه که در این دوره بخصوص به چشم می خورد حیرت داوران از نتیجه بررسی کتاب ها بود. به یقین اعتقاد داریم که مسئله سانسور و مشکلات مربوط به آن از ارائه و انتشار بسیاری از کتاب ها جلوگیری کرده بود. اما با وجود این کیفیت نازل اکثر کتاب ها برای داوران مسئله ساز بود. به نظر می رسد که بیش از آن که سانسور رسمی بر کتاب ها حاکمیت داشته باشد نوعی خود سانسوری و ضعف تالیف و پژوهش ما را از وجود کتاب های ارزشمند بی بهره کرده است.

برخی کتاب ها از لحاظ ارائه اطلاعات بسیار خوب بودند، اما با اهداف تندیس همخوانی نداشتند. زیرا یا جنبه ی تالیفی نداشتند و عموما از زمره آثار ترجمه یی به شمار می آمدند یا اطلاعاتی که به ما ارائه می دادند در مورد سایر کشورها بود. برای نمونه، چند کتاب وجود داشت که به ارائه اطلاعات زیست محیطی و نقش زنان در حفظ محیط زیست پرداخته بود. هرچند این موضوع از بعدی دیگر مهم است اما نگاه تندیس بیشتر به مسائل زنان است و کم تر بر وظابف آن ها متمرکز است. بخصوص که حتی در این کتاب ها نیز مشکلات زیست محیطی خاص زنان در ایران و چگونگی نقش آن ها مورد بررسی قرار نمی گرفت، بلکه به نظر بیشتر مطالب کلی در رابطه با زنان جهان سوم و مسائلی مانند مشکل زن درآوردن آب و یا استفاده از چوب برای سوخت و... مطرح بود.

قصد از بررسی کتاب ها و اهدا تندیس تقدیر و قدردانی از کتاب هایی است که به نوعی با توجه به شرایطی که امروزه در ایران وجود دارد دیدگاه ها و حرکت های زنان در ایران را منعکس کنند و به بررسی مسائل مهمی که بر زندگی زنان تاثیر دارند چه در حوزه عمومی و چه در حوزه خصوصی بپردازند. مسائلی را که به چشم زنان طبیعی جلوه می کند مورد بررسی قرار دهند و نقش ساختار اجتماعی را در ایجاد چنین مشکلاتی برجسته کنند، به خواننده نگاهی در مورد فعالیت های امکان پذیر اجتماعی ارائه دهند، تحرک، رشد و گسترش فعالیت ها را به وجود آورند، دیدگاه های مطلوب زنان مانند نگاه به آینده تقاضا برای دستیابی به صبح و امنیت و مخالفت با جنگ را مطرح کنند. آگاهی و اعتماد به نفس در زنان به وجود آورند. مفاهیم جدید اجتماعی و خا
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    5 شهریور: سالگرد اعلان عمومی کمپین یک میلیون امضاء    8 مارس : روز جهانی زن    22 خرداد : روز همبستگی زنان ایران    ائتلاف علیه لایحه حمایت از خانواده    دانشگاه و زنان    دردسر جنسیت    زنان زندانی    مهمان مدرسه    همگرایی جنبش زنان در انتخابات    چالش ما(ه)    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان