صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      مبصر کلاس....  
 

پوسترهای همگرایی جنبش زنان برای تکثیر و نصب پشت شیشه های ماشین

5 خرداد 1388

مدرسه فمینیستی: پوسترهای زیر توسط «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» تهیه شده است. این پوسترها تکثیر شده و برای نصب پشت شیشه ماشین های اعضای همگرایی بین اعضای همگرایی توزیع شده است.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان