صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      بخش های پیشین سایت....     همگرایی جنبش زنان در انتخابات....  
 

فرانك فريد: پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض یکی از موارد قعطنامه کنگره زنان آذربایجان در 1383 بود

سخنراني فرانك فريد پيرامون مطالبات زنان در تبريز / گزارش: نگار اصلاني-19 خرداد 1388

مدرسه فمینیستی: روز يكشنبه، هفدهم خرداد ماه، به همت تني چند از كنشگران و مدافعان حقوق برابر، جلسه سخنراني فرانك فريد فعال آذربايجاني حقوق زنان و از فعالان همگرایی جنبش زنان به دعوت ستاد دانشجويي آقاي كروبي در تبريز برگزار گرديد.

اين سخنراني با حضور دانشجويان و هم چنين عده اي از زنان اقشار مختلف و نيز فعالين عرصه انتخابات درراستاي طرح مطالبات زنان و همگرايي جنبش زنان براي طرح خواسته هايشان از رئيس جمهور آينده انجام شد.

فرانك فريد پس از خواندن يك شعر تركي، سخنان خود را با پرداختن به معرفي و تشريح "كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان" آغاز كرد و مواردي از مفاد كنوانسيون، از جمله "گنجاندن اصل مساوات ميان زنان و مردان در قانون اساسي يا ساير قوانين مربوطه هر كشور، چنانچه تاكنون منظور نشده باشد ..." اشاره كرد و آنرا در امتداد همان خواستهاي قبلي بخشي از جنبش زنان از جمله تغييرقوانين تبعيض آميز عليه زنان دانست.

وي در بخش اول سخنانش افزود: كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان، در سال 58 تصويب شده و تنها چهار كشور از جمله ايران به آن نپيوسته اند. اين يك نمونه از مواردي است كه نشان مي دهد چگونه پتانسيل موجود كنشگران اجتماعي ما، صرف به دست آوردن بخشي از حقوق اوليه اي مي شود كه مدتها قبل در سطح جهاني طرح شده و به دست آمده است. به عنوان مثال چندي قبل زنان با تلاش وافر توانستد "لايحه حمايت از خانواده" كه عقبگردي در حقوق زنان محسوب مي شد، به حالت تعليق درآورند!

اين عضو كمپين يك ميليون امضا و نيز عضو همگرايي جنبش زنان، همگرايي را ائتلافي مقطعي در آستانه انتخابات عنوان و اضافه كرد اين اقدام، براي طرح اين مطالبات و نه حمايت از كانديدايي خاص است. وي با اشاره به سابقه طرح خواسته هاي زنان در 22خرداد 84 _در مقابل دانشگاه تهران_، خواستهاي زنان آذربايجاني از جمله:

• اجراي مفاد قانون اساسي در خصوص زنان و اقوام و جلوگيري از تنزل زنان به شهروندان درجه 3 و زنان قوميت ها به شهروندان درجه 5

• رفع تبعيض جنسي از كليه شئونات اجتماعي- سياسي- اقتصادي و حقوقي طبق كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان

را درحمايت از تجمع مسالمت آميز زنان دراين تاريخ قرائت كرد.

دبير نخستين كنگره علمي- فرهنگي زنان تبريز اشاره كرد كه پيوستن به اين كنوانسيون نه تنها بخشي از موارد فوق بود، بلكه زنان آذربايجاني در قطعنامه كنگره اي كه در 8 مارس 83 نيز برگزار كردند، پيوستن به كنوانسيون را مطرح كرده بودند.

وي در ادامه به بخشي از بيانيه همگرايي كه "برابري حقوقي و رفع تبعيضهاي جنسيتي، قومي و طبقاتي جوهر و شالوده مشترك مطالبات اقشار مختلف زنان است" گفت: اكثريت زنان كشور ما با هر سه اين تبعيض ها دست به گريبانند.

اين جلسه كه از ساعت 5 عصر تا 5/7 ادامه داشت، با پرسش و پاسخ شركت¬كنندگان پايان يافت.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    5 شهریور: سالگرد اعلان عمومی کمپین یک میلیون امضاء    8 مارس : روز جهانی زن    22 خرداد : روز همبستگی زنان ایران    ائتلاف علیه لایحه حمایت از خانواده    دانشگاه و زنان    دردسر جنسیت    زنان زندانی    مهمان مدرسه    همگرایی جنبش زنان در انتخابات    چالش ما(ه)    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان