صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      کافه مونث....  
 

نگاهي ديگر به زنان در فيلم" پستچي سه بار" در نمي زند

صبا واصفي-6 شهریور 1388

مدرسه فمينستي - نقد آثار ادبي و هنري با رويكردي زنانه گوشه اي از فعاليت هاي كافه مونث است كه پس از برگزاري هشت جلسه كارگاه نقد فمينيستي در بهار سال 1387 بيش از پيش منعكس كننده نقدها و نظرات منتقدان بوده است .اين بار صبا واصفي به زنان فيلم "‌پسچي سه بار در نمي زند " پرداخته است . نويسنده فيلمنامه و كارگردان حسن فتحي است و بازيگرلني چون رويا تيموريان ، پانته آ بهرام ،‌باران كوثري ، علي نصيريان ، محدرضا فروتن و.... در آن نقش آفريني كرده اند.

مرد جوان با گروگان گرفتن دختر در خانه ای قدیمی، قصد تسویه حساب با مردی دارد که خانواده و معشوق اش را از او گرفته است.طبقات خانه ی متروکه با پله های زیادی به یکدیگر وصل میشود و این گونه سه مقطع تاریخ به هم پیوند می خورد.

در طبقه یسوم توطئه ی قتل شازده ی خیانتکار قجر،شازده صولت، به دست همسرش،انیس خاتون، ناکام می ماند و منجر به قتل کنیزک، خاتون و سرانجام شازده میشود. در طبقه ی دوم، قتل زنی به نام مهوش به دست یکی از نوچه های سابق شعبان بی مخ که متواری است و به خانه ی متروکه پناه آورده، صورت می گیرد. در طبقه ی اول نیز سیر حوادث دو جوان را به خارج از ویلا و تداخل با زمانها وآدم های دیگر می کشاند و سرانجام این دو جوان با سیر در تاریخی که بر آنان گذشته به بالندگی می رسند و زندگی خود و انسانهای طبقات دیگر را تغییر می دهند.

حکایت پست چی سه بار درنمیزند؛ درامی تاریخی و آمیزهای از قصه گویی شرقی وتعلیق است. در هر طبقه با زنانی از دورههای مهم تاریخ روبه رو میشویم:

طبقه ی اول، روایت رابطه ی عاشقانه ای است که از دل عداوتی کهنه برمیآید.
طبقه ی دوم حکایت زنی است که صیغهی ابرام غیرت می شود. مرد لمپنی از قماش اراذل واوباشی که خود را محق عالم قلمداد می کنند.مه وش قصد دارد تا با پولی که از ابرام می گیرد، معشوقه اش ،حبیب، را از زندان آزاد کند.
طبقه ی سوم، داستان زنی است که با شازده صولت هوسباز زندگی میکند.شازده مترصد فرصتی است تا از کانون اغتشاشات کشور دور شود وبه فرنگ کوچ کند،اما زن، عاشق معلماش ،میرزا حبیب، بوده که حکم قتلاش را صادر کردند و می کوشد از فرصتهای باقی مانده استفاده کند تا انتقام قتل معشوقه اش را بگیرد.
زنان این داستان علیرغم این که شادمانه وارد صحنه می شوند، ازپس رفتار آنها، پلشتی واقعیت زندگی شان عریان میشود. در بزم شازده، انیس خاتون با لبخندی حاکی از مسرت، مهوشی دایره به دست و رقصان و دختر جوان در حالی که فریاد پسر را به سخره گرفته، وارد صحنه میشوند، اما درون تمام این زنان زخمهای ناسوری است که زندگی را برایشان به کابوسی مخوف بدل کرده است.تلاش برای رهایی و رسیدن به زندگی به دور از کابوسهای برآمده از بی عدالتی، دغدغهای است که زنان را به هم پیوند می دهد؛پیوندی که مرزهای زمان وتاریخ را درمی نوردد. بازنمایی استبداد تاریخی با حضور زنانی پویا حال وهوای متفاوتی به فیلم بخشیده است.

زنان در دوره های مختلف، گرفتار خشونتهای آشکاری همچون؛ تهدید وضرب وشتم اند. آنچه درهر دوره تغییر مییابد، ابزارهای تولید خشونت است. در طبقهی سوم شازده، انیس خاتون را با شمشیر، در طبقه دوم ابرام غیرت، مهوشی را با چاقو و در طبقه ی اول پسر جوان، دختر را با اسلحه تهدید به مرگ می کند. زنان تهدید به مرگ و تشویق به سکوت تحمیلی می شوند واین تهدید،
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان