صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      بخش های پیشین سایت....     مهمان مدرسه....  
 

جنبش زنان و مبارزه توده ای / آذر شفق

11 فروردین 1387

<:voir_en_ligne:> : اخبار روز

مبارزه برای کسب حقوق برابر، رفع تبعیض های جنسیتی و دستیابی به شرایط برابر پیشینه ای دراز در میهن مان دارد. زنان و مردان میهن ما طی سالهای متوالی به اشکال گوناگون به ستیز با اعمال هرگونه ستم و تبعیض برخاسته و به مقتضی زمان و شرایط موجود مبارزه خود را سامان داده و پیش برده اند. روزگاری که طاهره قره‍ی العین روبند از رخ برکند تا به ستیز با دیوارهایی برخیزد که استعداد و قابلیتهای زنان را در چارچوب خانه محصور کرده بودند و راه بر هرگونه حضور فعال زنان در اجتماع بسته بودند، کمترین همدلی ها را در جامعه برانگیخت. اما پنجاه سال بعد زمانی که دولت آبادی ها از بستن مدارس دخترانه نهراسیدند و ضرورت دسترسی زنان به آموزش را در جامعه فریاد زدند به اندازه قره‍ی العین تنها نبودند. روزگاری هم که مریم فیروزها با راه اندازی تشکیلات زنان برای نخستین بار و به شکل مدون و دقیق از ضرورت دستیابی به حقوق برابر برای زنان و مردان در جامعه ایران سخن گفتند و از حق رای زنان نه تنها دفاع کردند که آن را به درون جامعه بردند تا به خواست اکثریت زنان جامعه مبدل سازند، هرچند برای بسیاری از زنان در آن روز جامعه ایران تحقق این شعارها ناممکن می نمود، اما بسیاری نیز بودند که با مریم فیروزها نه تنها همآوا که همراه شدند. و این مبارزه ادامه یافت تا به امروز در شکل و شمایلی دیگر که مقتضای زمانه امروز ماست. خطاست اگر این تاریخ پر افتخار مبارزات زنان میهن مان را نادیده بگیریم و یا با سنگ محک داوریهای فردی و گروهی و نه بر مبنای شواهد و مستندات تاریخی به قضاوت بنشینیم. جنبش زنان در شرایط امروز جامعه ایران محصول دو فرایند مجزا و لیکن در پیوند تنگاتنگ با یکدیگر است. جنبش زنان از یکسو محصول نابرابریها و بی عدالتی های عینی نهفته در بطن جامعه و از سوی دیگر محصول رشد آگاهی جنسیتی زنان نسبت به جایگاه و موقعیت شان در جامعه ایران است. همراهی این روندها و در حقیقت آگاهی اجتماعی و طبقاتی از ماهیت نابرابریها و بی عدالتی هاست که جنبش زنان میهن مان را در قالب یک جنبش احتماعی نسبتا وسیع مطرح ساخته و به آن این قابلیت را می دهد تا از طریق تلاش هایی همچون کمپین یک میلیون امضا فراتر از این رود. نکته حائز اهمیت این است که هرچند شناسایی برخی از اشکال ستم و تبعیض و نابرابری توسط خبرگان، امری سهل است و می تواند یک شبه نیز رخ دهد، اما پروسه شناخت پروسه ای نیست که یک شبه رخ دهد. واقعیت این است که آنچه امروز در جامعه ایران شاهد آنیم محصول تاریخی است که زنان ایران پشت سر گذاشته اند، چه امروز این تاریخ خوشایند ما باشد و چه نباشد!

مقاله ای که به قلم خانم فاطمه مسجدی در مدرسه فمینیستی [i] چاپ شده، اما مسیری دیگر می رود. نویسنده مقاله به جای آنکه به بررسی پشتوانه غنی مبارزات امروز زنان میهن مان بپردازد به شیوه ای نادرست به کتمان تاریخ مبارزات زنان میهن مان در مبارزه با اشکال گوناگون ستم و تبعیض می نشیند تا به زعم خود مبارزات امروز زنان در میهن مان را برجسته سازد. کتمان نقش پررنگ تشکیلات دموکراتیک زنان در پیشبرد جنبش زنان میهن مان که به تازگی نیز یکی از بانیان آن خانم مریم فیروز در سن 94 سالگی و پس از سالها تبعید، زندان و حبس خانگی درگذشت، و یا حذف و برجسته سازی سلیقه ای هرگونه حرکت دیگر در تاریخ مبارزات زنان ایران نه تنها بر اع
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    5 شهریور: سالگرد اعلان عمومی کمپین یک میلیون امضاء    8 مارس : روز جهانی زن    22 خرداد : روز همبستگی زنان ایران    ائتلاف علیه لایحه حمایت از خانواده    دانشگاه و زنان    دردسر جنسیت    زنان زندانی    مهمان مدرسه    همگرایی جنبش زنان در انتخابات    چالش ما(ه)    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان