صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

فراخوان برگزاری نوزدهمین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران

10 بهمن 1386

<:voir_en_ligne:> : بنیاد پژوهشهای زنان ایران

نوزدهمین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران با عنوان «نیاز های مبرم زن ایرانی در دوران کنونی» در تاریخ ۴ تا ۶ جولای ۲۰۰۸ (۱۳ تا ۱۵ تیر۱۳۸۷) در دانشگاه برکلی کالیفرنیا برگزار می شود.

بنابر خبری که در سایت بنیاد پژوهش ها آمده است، نوزدهمین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران از تاریخ ۱۳ تا ۱۵ تیر۱۳۸۷ (۴ تا ۶ جولای ۲۰۰۸ ) در شهر برکلی – کالیفرنیا در دانشگاه برکلی برگزار خواهد شد. موضوع این کنفرانس " نیاز های مبرم زن ایرانی در دوران کنونی" است. بنیاد ضمن دعوت ازعلاقه مندان به شرکت در بحث و تبادل نظر دراین کنفرانس، کلیه ی پژوهشگران و فعالینی را که در زمینه های مربوط به این موضوع تحقیق کرده و یا فعالیت مشخصی داشته اند و می توانند رساله ای نو برای این کنفرانس تهیه کنند، فرا می خواند که با ارسال چکیده ای از رساله و شرح کارهای دیگر خود، با کمیته ی محلی برگزار کننده ی کنفرانس تماس بگیرند.

موضوعاتی که در رابطه با موضوع اصلی کنفرانس برای تحقیق و مطالعه ی پژوهشگران و سخنرانان کنفرانس در نظر گرفته شده ،عبارتند از:

۱- بررسی گرایشات مختلف جنبش زنان در داخل و خارج از ایران و چگونگی پاسخگویی آنها به این نیازها.

۲- از نظر این گرایشات چه موانعی برای رسیدن و بر آوردن این نیازها وجود دارند؟

۳- تاثیر متقابل فعالیت های زنان د ر داخل و خارج از کشور و ارزیابی و پاسخگویی به این نیازها چیست؟

۴- وابستگی طبقاتی ، قومی ، سنی ، مذهبی و گرایش جنسی چه نقشی در بیان و برآوردن این نیازها دارد؟

۵- انعکاس این نیازها در ادبیات داخل و خارج از ایران چگونه بوده است؟

۶- نیاز های مبرم نسل جوان زنان ایرانی در داخل و خارج از ایران را چه می دانیم؟

همچنین دو میزگرد برای این کنفرانس در نظر گرفته شده است که علاقه مندان می توانند رساله های خود را به منظور شرکت در آن ها ارسال نمایند:

۱- تاثیر شرایط فعلی جهان بر موضوع جنسیت و حقوق زنان در خاورمیانه چیست؟

۲- گرایشات و راهبردهای مختلف مبارزاتی در جنبش زنان کدام است؟
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان