صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

وبلاگی جعلی به نام «مدرسه فمینیستی» و «کانون زنان ایرانی»

16 فروردین 1387

مدرسه فمینیستی: به تازگی وبلاگی با اسم و آدرس مشابه با سایت «مدرسه فمینیستی» در سرویس بلاگفا راه اندازی شده و مبادرت به درج اخبار جعلی و دروغ پردازی علیه فعالان حقوق زنان کرده است. مشابه سازی از سایت ها و وبلاگ های زنان به ویژه سایت ها و وبلاگ هایی که مرتبط با کمپین یک میلیون امضاء هستند، مدتی است که به طور سیستماتیک پی گیری می شود.

جنبش حقوق برابر زنان، امروز بیش از همیشه توانسته خواسته های خود را در سطح جامعه مطرح سازد اما نیروهای مخالف حقوق زنان نیز از پای ننشسته اند و کنشگران این جنبش را با انواع و اقسام سرکوب ها، بازداشت ها، برخوردهای حذفی و غیراخلاقی مورد خشونت قرار می دهند که نمونه جدید آن ساخت و انتشار وبلاگها و سایت هایی مشابه اما با اخبار و مندرجات کذب و دروغ پردازی علیه فعالان حقوق زنان است. این اقدام مشابه سازی نه تنها سایت «مدرسه فمینیستی» را شامل شده بلکه همزمان با آن طبق گزارشسایت کانون زنان ایرانی، وبلاگ جعلی دیگری به نام «کانون زنان ایرانی» راه اندازی شده است. پیش از آن نیز وبلاگ محبوبه حسین زاده، یکی از فعالان کمپین یک میلیون امضاء مشابه سازی شده بود.

این مسئله نشان از آن دارد که برخی از نیروهایی که مخالف حقوق زنان هستند برای سرکوب و تخطئه جنبش برابری زنان و به ویژه کمپین یک میلیون امضاء و کنشگران آن، از رعایت حداقل اصول اخلاقی پرهیز می کنند.

بدین وسیله دست اندرکاران سایت مدرسه فمینیستی ضمن اظهار تاسف از این شیوه های غیراخلاقی ،هرگونه نسبت خود را با وبلاگی که به نام «مدرسه فمینیستی» به تازگی انتشار یافته تکذیب می کنند. البته سایت مدرسه فمینیستی مانند سایت کانون زنان ایرانی، با گزارش کردن این سوء استفاده به مدیران سایت بلاگفا از آنها درخواست کرد که واکنش مناسب در برابر این اقدام انجام دهند و مدیریت سرویس بلاگفا نیز وبلاگ های جعلی «مدرسه فمینیستی» «کانو زنان ایرانی» را به دلیل عدم رعایت قوانین سایت بلاگفا مسدود کرد.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان