صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

اعتراض بیش از هفتصد دانشجو و فعال زن به اعمال سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاهها

19 فروردین 1387

<:voir_en_ligne:> : کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت

بیش از هفتصد دانشجو و فعال زن با انتشار بیانیه ای نسبت به اعمال غیر قانونی سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاهها توسط سازمان سنجش، اعتراض کردند.

- در بیانیه ای که بیش از چهارصد دانشجوی دختر و فعال زن امضا کرده اند ، آمده است:

"طرح سهمیه بندی جنسیتی برای اولین بارسال 82 توسط مجلس و دولت اصلاحات در رشته های پزشکی مطرح شد که با مقاومت فعالین زنان و فعالین دانشجویی در ظاهر متوقف گردید. اما شواهد و مدارک روشنی مبنی بر اجرای سهمیه بندی به نفع پسران وجود دارد که تا چندی پیش انکار می شد. تا اینکه مرکز پژوهش های مجلس 15 بهمن، طی گزارشی اعتراف کرد سهمیه بندی سال 85 در 26 رشته و سال 86 در 39 رشته به صورت 30 تا 40 درصد دختر و 30 تا 40 درصد پسر و بقیه رقابتی اعمال شده است. رئیس سازمان سنجش نیز در 19 بهمن ناچار شد رسما بپذیرد که در برخی رشته ها سهمیه بندی 30 درصدی به نفع پسران در نظر گرفته شده است. ما زنان برابری خواه، سهمیه بندی جنسیتی را ادامه سیاست های پدرسالارانه موجود در جهت محدود ساختن زنان ایرانی می دانیم و با امضاء این بیانیه خواستار توقف این روند تبعیض آمیز هستیم."

- هم زمان با انتشار این بیانیه ، نزدیک به سیصد دانشجوی پسر نیز در بیانیه جداگانه ای سهمیه بندی را به زیان مردان نیز ارزیابی کرده و نسبت به آن اعتراض کردند. متن این بیانیه بدین شرح است:

"برخورداری شهروندان از حقوق و فرصت های برابر از پایه های عدالت و از پیش شرط های دموکراسی است. رُجحان گروهی بر گروه دیگر و اعطای فرصت و حق ویژه به آن گروه با لحاظ کردن ویژگی های بیولوژیکی، با معیار عدل و انصاف همخوانی ندارد. همانطور که یک سیاه پوست در تعیین رنگ پوست خود نقشی نداشته و یک بلوچ، نژاد خود را خود تعیین نکرده، یک زن نیز قبل از آنکه پا به جهان هستی بگذارد کروموزوم های جنسی اش را خود انتخاب نکرده است. در نتیجه تفاوت گذاشتن بین سیاهان و سفیدان، بلوچ و فارس و یا زن و مرد و قائل شدن حق و یا فرصت ویژه برای هر کدام دور از عدل و انصاف است. شایستگی یک فرد در جامعه را نه خصوصیات ذاتی و بیولوژیکی آن فرد، که میزان تلاش و بهره وری او تعیین می کند.

سهمیه بندی جنسیتی از مصادیق رُجحان گروهی بر گروه دیگر با در نظر گرفتن معیارهای بیولوژیکی است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که در بهمن ماه سال 86 منتشر کرده از اعمال سهمیه¬بندی جنسیتی در آزمون ورودی مراکز و مؤسسات آموزش عالی خبر داده است. در بخشی از این گزارش آمده: "سازمان سنجش در سال 1385 (برای 26 رشته) و در 1386 (برای 39 رشته) با اعمال سیاست متناسب‌سازی آزمون سراسری، ضرایبی را به صورت 30-40 درصد زن 30-40 درصد مرد و مابقی به صورت رقابتی برای «توزیع دانشجویان بر حسب جنسیت» در نظر گرفته است.

گفتنی است که در سال های گذشته، پسران سهم بیشتری از دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا را به خود اختصاص داده اند. بدیهی است همان طور که در نظر گرفتن سهمیه ی ویژه برای دختران در این مقاطع ناعادلانه و ظلم در حق دانشجویان پسر است، در نظر گرفتن سهمیه ی ویژه برای پسران شرکت کننده در آزمون سراسری ورودی دانشگاه ها نیز ناعادلانه و ظلم در حق آزمون دهندگان دختر است.

دختران، تا پیش از این، در بسیاری از رشته ها بیش از هفتاد درصد از آمار پذیرفته شدگان را به خود اختصاص می دادند و در نتیجه با در نظر گرفتن سهمیه
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان