صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

تمامی مادران عزادار آزاد شدند

22 دی 1388

اخبار روز: مادران عزاداری که در جریان اجتماع هفتگی خود در روز شنبه ی گذشته دستگیر شده بودند، بعد از هفتاد و دو ساعت آزاد شدند.

به گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، تمامی بازداشت شدگان عصر روز سه شنبه آزاد شده اند.

بنابر این گزارش مادران بازداشت شده در جریان ۷۲ ساعت، در سلولهای بسیار کوچک و شرایط بهداشتی غیرانسانی قرار داشتند.

مادران در تمامی مدت بازداشت در مقابل گفته‍ زندانبانان: که همه‍ آنها آزاد می شوند بجزء یک نفر که در بازداشت باقی خواهد ماند، مقاومت کرده و به سرکوبگران خاطر نشان کردند یا همه ی آن ها آزاد خواهند شد یا همه در زندان خواهند ماند.

تعداد زیادی از خانواده های بازداشت شدگان و مادران عزادار و حامیان آنها در مقابل زندان اوین از زنان آزاد شده استقبال کردند. در هنگام آزادی آن ها شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» در برابر زندان اوین طنین انداز بود.

این گزارش می افزاید: مادران عزادار از اوین آزاد شدند ولی ده ها دختر و زن جوان هنوز در سلول های انفرادی و عمومی اوین در بند هستند.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان