صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

رسانه ای جدید برای کمپین یک میلیون امضاء در اصفهان

21 فروردین 1387

<:voir_en_ligne:> : کمپین یک میلیون امضاء در اصفهان

رسانه ای جدید توسط فعالان کمپین یک میلیون امضاء در اصفهان راه اندازی شد. وبلاگی با عنوان «کمپین یک میلیون امضاء در اصفهان»، با هدف ثبت اندیشه و تلاش های داوطلبان کمپین یک میلیون امضا در شهر اصفهان با آدرس http://yekmilionemzadaresf.blogfa.com به جمع رسانه های این کمپین پیوست.

در معرفی این وبلاگ آمده است: "برآن شدیم تا با ایجاد وبلاگی برای ثبت اندیشه و تلاشهای دوستان فعال در کمپین جمع آوری یک میلیون امضا در اصفهان نقطه اثری از حرکت خود را ثبت کرده و در این وادی نیز فعال باشیم. زنان، و از میان بردن تبعیضی که از جنبه های مختلف بر آنان روا می شود و آگاهی بخشی در این زمینه ها عمده ترین دغدغه ماست که می کوشیم با گسترش این آگاهی و ایجاد هماهنگی میان زنان و مردانی که نمی خواهند در چنبره «عادت» به تبعیض و «فراموشی» و نادیده گرفتن «نابرابری» گرفتار آیند، به این مهم دست یابیم".
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان