صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

بی خبری از مریم ضیا فعال حقوق کودک

30 دی 1388

سایت آزادی زندانیان جنبش سبز : خانواده مریم ضیا فعال حقوق کودک از بی خبری نسبت به او اظهار نگرانی می کنند . او در طول 20 روز از بازداشتش که پس از عاشورای بوده است تنها یک بار با خانواده خود تماس داشته و از ده روز قبل هیچ خبری از او در دست نیست.

مریم در تماس تلفنی قبلی خود با خانواده اش روحیه خوبی داشته است و گفته که همراه با چند نفر در یکی از سلول های بند 209 زندان اوین نگهداری می شود .

مریم دو فرزند دارد که هم اکنون نزد مادرش نگهداری می شوند .آنها تاکنون چندین بار به دادگاه انقلاب مراجعه کرده اند اما هیچ خبری از مریم به دست نیاورده اند .بی خبری از مریم نیز آنها را بسیار نگران کرده است .

مریم ضیا تنها فعالیتش در حوزه حمایت از حقوق کودکان بوده و با انجمن حمایت از حقوق کودکان همکاری می کرده است .او در منزلش دستگیر و اسناد و مدارک و کامپیوتر شخصی اش نیز مصادره شد .
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان