صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

منصوره شجاعی، پس از یک ماه، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد / سولماز علیمرادی با قرار کفالت آزاد شد

7 بهمن 1388

مدرسه فمینیستی: منصوره شجاعی، پژوهشگر، مترجم و از اعضای کمپین یک میلیون امضاء، پس از یک ماه، با قرار وثیقه 250 میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

منصوره شجاعی که در نیمه شب پس از واقعه عاشورا، در خانه خود دستگیر و روانه بند 209 زندان اوین شده بود، پس از یک ماه بازداشت، به طور موقت تا برگزاری دادگاه اش از زندان آزاد شد، اما هنگام آزادی، لب تاپ شخصی، موبایل و دیگر وسایلی که از خانه شجاعی هنگام دستگیری اش برده بودند، به وی باز نگرداندند.

همچنین سولماز علی مرادی عضو شاخه جوانان نهضت آزادی، با قرار کفالت از زندان آزاد شد. سولماز علی مرادی روز 27 در ماه به همراه سه عضو دیگر نهضت آزادی به دفتر پیگیری های وزارت اطلاعات احضار و در همان جا بازداشت شده بود.

همچنین محمدرضا زهدی، عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، و نیز حسین قابل با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان