صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

وزير آموزش و پرورش: خروج دانش‌آموزان دختر متاهل از مدارس تنها يك تصميم تربيتي است

17 بهمن 1388

ايلنا: وزير آموزش‌و‌پرورش‌گفت: اگر يك دانش‌آموز دختر ازدواج كند از مدرسه اخراج نمي‌شود، بلكه به دوره شبانه انتقال داده مي‌شود؛ چرا كه آن وقت ديگر نيازهاي آن دانش‌آموز تغيير مي‌كند و صلاح نيست، در كنار ساير دانش‌آموزان سر كلاس درس بنشيند.

حميدرضا حاجي‌بابايي، وزير آموزش و پرورش، در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، در پاسخ به چرايي اخراج دانش‌آموزان دختري كه ازدواج مي‌كنند و به مدارس شبانه انتقال پيدا مي‌كنند، گفت: ازدواج دانش‌آموزان دختر مسئله بدي نيست و شايد با توجه به نگراني برخي از خانواده‌ها مبني بر در معرض آسيب بودن فرزندان خود در جامعه يك اقدام پسنديد باشد.
وي افزود: با اين حال اگر يك دانش‌آموز دخترازدواج كند از مدرسه اخراج نمي‌شود، بلكه به دوره شبانه انتقال داده مي‌شود؛ چراكه آن وقت ديگر نيازهاي آن دانش‌آموز تغيير مي‌كند و صلاح نيست در كنار ساير دانش‌آموزان سر كلاس درس بنشيند.

وي با تاكيد بر اينكه انتقال دانش‌آموزان دختر مزدوج به دوره‌هاي شبانه تنها يك تصميم تربيتي است، گفت: برخي مسئولان و كارشناسان خارج از آموزش و پرورش سعي دارند اين اقدام را مسئله‌اي خارج از مسايل تربيتي توجيه كنند، كه اين چنين نيست و اين اقدام صرفا يك تصميم تربيتي است.
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان