صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      بخش های پیشین سایت....     مهمان مدرسه....  
 

۸۸ درصد درآمد كشور متعلق به مردان است

روزنامه سرمایه-29 فروردین 1387

<:voir_en_ligne:> : کانون زنان ایرانی

يك چهارم زنان شاغل، كاركنان فني و تخصصي هستند در حالي كه اين سهم براي مردان حدود 10‌درصد است.

اين يكي از نتايج گزارشي است كه كارشناسان دفتر امور فرهنگ و جوانان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري با بررسي آمارهاي مربوط به شاخص‌هاي پيشرفت زنان طي سال‌هاي 1376 تا 1385 به آن رسيده‌اند.

اين گزارش به بررسي جايگاه زنان در روند توسعهء كشور پرداخته و تحولات شاخص‌هاي حوزهء زنان و چالش‌هاي پيش روي آن‌ها را مورد‌بررسي قرار مي‌دهد.

براساس اين گزارش، در برابر هر 100 زن، 106 نفر مرد وجود دارد و طي اين دورهء 10 ساله تا سال 1385، ميزان ازدواج‌ها 3/61 درصد اما تعداد موارد طلاق 119 درصد رشد يافته است كه در نتيجهء آن ميزان رشد نسبت ازدواج به طلاق، رشد منفي 26 درصدي داشته است.

اين گزارش همچنين نشان مي‌دهد كه در سهم درآمدي زنان و مردان رشد قابل توجهي رخ نداده است و در اين دورهء 10 ساله، 88 درصد از سهم درآمدي كشور متعلق به مردان بوده است.

در زمينهء سهم دختران از دانش‌آموزان مقطع پيش‌دانشگاهي آنچه در اين دورهء 10 ساله قابل‌توجه به نظر مي‌رسد اين است كه همواره سهم دختران از دانش‌آموزان مقطع پيش‌دانشگاهي بالاتر از پسران بوده است و اين سهم با رشد 15 درصدي، از 54 درصد در سال 1376 به 62‌درصد در سال 1385 رسيده است.

همچنين براساس يافته‌هاي اين گزارش، سهم دختران از دانشجويان دانشگاه در اين دوره در همهء رشته‌ها افزايش داشته است به طوري كه بيش‌ترين رشد در رشتهء كشاورزي و دامپزشكي به ميزان 109 درصد و كم‌ترين رشد نيز مربوط به رشتهء پزشكي با 28 درصد بوده است.

براساس همين گزارش طي اين سال‌ها ميزان اشتغال مردان چهار درصد رشد داشته در حالي كه اشتغال زنان 2/0 درصد كاهش يافته است و با اين كه بيكاري مردان 28 درصد كاهش داشته، بيكاري زنان 5/1 درصد رشد كرده است.

در همين سال‌ها رشد اشتغال مردان در بخش كشاورزي 45 درصد و اين رشد براي زنان 38 درصد بوده است و در حالي كه ميزان اشتغال در بخش خدمات براي مردان 25 درصد كاهش يافته، حضور زنان در اين بخش 22‌درصد افزايش داشته است.

اين تحقيق همچنين نشان مي‌دهد كه طي اين سال‌ها بيش از يك چهارم زنان شاغل را كاركنان فاميلي بدون مزد تشكيل داده‌اند كه اين رقم در ميان مردان كم‌تر از 10 درصد بوده است.

هفت برابر شدن ميزان رشد تعداد سازمان‌هاي غيردولتي زنان از يافته‌هاي ديگر اين تحقيق است كه بيش‌ترين رشد در اين بخش مربوط به سازمان‌هايي با فعاليت فرهنگي و اجتماعي و به ميزان 844 درصد بوده است. همچنين تعداد تعاوني‌هاي زنان نيز در اين دوره 200‌درصد افزايش يافته و به هزار و 868 تعاوني يا سه برابر تعداد تعاوني‌ها در سال 76 رسيده است.

رشد 67 درصدي تعداد زنان ناشر و رشد 300 درصدي زنان اهل قلم نيز از ديگر نتايج اين تحقيق است.

در ادامهء اين گزارش، چالش‌هاي پيش روي زنان در فرآيند توسعه مورد‌بررسي قرار گرفته است.

يكي از اين چالش‌ها افزايش جمعيت زنان طي سال‌‌هاي آتي است كه نشان‌دهندهء پايين‌آمدن فرصت ازدواج براي آن‌ها، افزايش تعداد فارغ‌التحصيلان زن و نياز بيش‌تر به امور اجتماعي و زيرساختي مربوط به زنان است كه در سطوح كلان كشور بايد در اين باره تصميم‌گيري شود.

از سوي ديگر راس هرم در هر دو گروه جنسي، 15 تا 24 سال است كه طي پنج سال آينده اين راس به 20 تا 29
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    5 شهریور: سالگرد اعلان عمومی کمپین یک میلیون امضاء    8 مارس : روز جهانی زن    22 خرداد : روز همبستگی زنان ایران    ائتلاف علیه لایحه حمایت از خانواده    دانشگاه و زنان    دردسر جنسیت    زنان زندانی    مهمان مدرسه    همگرایی جنبش زنان در انتخابات    چالش ما(ه)    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان