صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

اظهارنظرهای متفاوت در مورد دستکاری در وضعیت شغلی زنان و ساعت کار آنان همچنان ادامه دارد: لايحه کاهش ساعت کاري ظلم به زنان است

22 اسفند 1388

ريیس فراکسیون زنان مجلس:
قانون بازنشستگی پیش از موعد کارمندان زن ، در سال 89 نیز قابل اجراست

خبرگزاري بين المللي زنان ايران : ريیس فراکسیون زنان مجلس از تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارمندان زن ، در سال 89 خبر داد .

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری زنان ايران ، طیبه صفایی ريیس فراکسیون زنان مجلس در گفتگو با خبرنگار ايونا اظهار داشت : با توجه به تعداد زیاد ، زنانی که برای تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد در سال 89 نیز به فراکسیون زنان مراجعه کرده و نگرانی خود را ابراز داشتند این قانون برای سال 89 نیز امروز به تصویب مجلس رسید و ما از طریق این تریبون به آنها اعلام می کنیم که هرگز نگران این امر نباشند .

لايحه کاهش ساعت کاري ظلم به زنان است

دکتر مريم رفعت جاه گفت: کاهش ساعت کاري زنان حتي در صورت حفظ حقوق و مزايا نيز ظلم به زنان بوده و و نوعي ديگري از نابرابريهاي جنسيتي است.

مهر نوشت:

مريم رفعت جاه گفت: تصويب چنين قانوني علاوه بر نابرابر کردن فرصتهاي شغلي نوعي اجبار نيز براي زنان محسوب مي شود چرا که بسياري از بانوان شاغل هم توانايي لازم و هم فرصت کافي براي اين که در ساعتهاي بيشتر کار کنند دارند و نمي توان آنها را محدود کرد. وي ادامه داد: نمي توان نسخه واحدي را براي تمام زنان پيچيد. اينکه زنان را به حضور در جامعه و گسترش فعاليتهاي اجتماعي سوق دهيم و يا از سوي ديگر زنان را محدود به خانه و امور منزل کنيم هر دو به نوعي ظلم است و نه عدالت جنسيتي.

رفعت جاه در ادامه افزود: نمي توان گفت که رسيدگي به امور خانه از وظايف زن است حتي چنين حکمي در اسلام نيز وجود ندارد و محدوديت فعاليت اجتماعي زنان باعث مي شود تا جامعه از توانايي آنها محروم شود. وي گفت: در تمام دنيا تسهيلاتي براي زنان شاغل که مادر مي شوند مانند مرخصي زايمان و حتي ساعت شيردهي پيش بيني شده است ولي در هيچ کشوري کاهش در ساعت کاري فرد به واسطه اين که از جنس زن است قائل نيستند.

عضو هيئت علمي دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران با تاکيد بر اين که با وجود اعلام مسئولان مبني بر برابري فرصتهاي تحصيلي در زنان و مردان در اين زمينه نمي توان به آمار قبولي بيشتر دختران در کنکور استناد کرد افزود: بالا بودن تعداد دختران در دانشگاهها بيشتر مربوط به دوره هاي کارشناسي و رشته هاي علوم انساني و هنر است، ولي در دوره هاي تحصيلات تکميلي و رشته هاي فني مهندسي هنوز تعداد دختران به مراتب کمتر از پسران است.

وي افزود: تعداد زنان شاغل جامعه ما حدود 12 درصد است که در مقايسه با آمار اشتغال زنان در جهان رقم بسيار نازلي است و اين بدان معناست که افزايش سطح علمي زنان به علت موانع ساختار و عواملي چون نقشهاي خانگي واگذار شده به آنها باعث افزايش نسبت اشتغالشان در جامعه نشده است.

رفعت جاه افزود: تا زماني که تقسيم کار جنسيتي موجود در خانواده ها اصلاح نشود فشار مضاعف بر روي زنان شاغل ادامه خواهد داشت ولي راه حل آن کاهش ساعت کاري در بيرون براي افزايش ساعت کار در خانه نيست. وي تصريح کرد: بايد اين فرهنگ که مردان نيز در امور با ارزش مربوط به خانه و خانواده در کنار زنان حضور داشته باشند در جامعه ترويج شود و نبايد تمام مسئوليتها و از جمله حضانت، نگهداري و تربيت فرزندان را از زنان درخواست کرد.

مشاور حقوقی رییس جمهور: کاهش ساعت
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان