صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      بخش های پیشین سایت....     مهمان مدرسه....  
 

فاطمه صادقی:جنبش زنان و جنبش کارگران و قومیت ها در شرایطی می توانند به فعالیت و حیات ادامه دهند که حداقلی از اعتماد به دولت و دستگاه قضا و قوه مقننه وجود دارد

21 خرداد 1389

جرس: دكتر فاطمه صادقي، استاد سابق دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامي دكتراي خود را در رشته علوم سياسي در دانشگاه تربيت مدرس تهران اخذ كرده و اين روزها مشغول تحقيق و پژوهش در حوزه مسائل زنان است. او بر اين باور است كه نمي‌توان جنبش سبز را جنبش بی دینان در مقابل دینداران توصيف كرد چراكه بسياري از آنها كه دغدغه دين و دينداري در سر داشتند اين روزها در صف مقدم جنبش سبز قرار گرفته اند. به باور او اکنون بسیاری از دینداران و نیز سکولاریست های دیندار نگران دین شان هستند و به همین دلیل هم در جنبش سبز حضور دارند. در سویۀ حاکمیت هم منش و رفتار بسیاری نشان می دهد دچار بی اعتقادی به دین و پوچ گرایی اخلاقی محض اند. لذا این تصویر که جنبش سبز جنبش بی دینان در مقابل دینداران است یا باید باشد، کاملاً مخدوش و بی پشتوانه و در واقع برساخته و مطلوب اقتدارگرایان است. او همچنين درباره حضور زنان در جنبش سبز به لايه‌هاي مترقي و پيشرفته اي از اين حضور اشاره داشته و تاكيد دارد كه در اين سی سال هر چقدر فشار بر زنان بیشتر شده و تلاش برای خانه نشین کردن و جنسی کردن آنها فزونی گرفته، زنان بیشتر مقاومت به خرج داده اند و در این مسیر کارنامۀ درخشانی از خود به جا گذاشته اند. او همچنين نويد حضور و ورود نسل جدیدی از دختران به جامعه را مي‌دهد د که در مقایسه با مادران خود از تجارب بیشتر و استقلال و اتکا به نفس بیشتری برخوردارند. صادقي ، جنبش زنان را یکی از الهام بخش ترین جنبش های اجتماعی مي‌داند به ویژه زمانی که سخن بر سر ابتکارات و روش های آن است. این جنبش هم موفق شده مسألۀ زنان و اهمیت آن را مطرح کند و جا بیندازد و هم در استفاده از روش های مدنی و کاملاً مسالمت آمیز و ابتکاری برای اعتراض به وضعیت تبعیض آمیز پیشرو بوده است. بسیاری از این روش ها در جنبش سبز نیز به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفتند و این تأثیرپذیری جنبش سبز از جنبش زنان را نشان می دهد.

گفت و گو با فاطمه صادقي با هدف نزديك شدن به روزهاي تاريخ ساز 22 خرداد در حيات سياسي و اجتماعي مردم ايران انجام شد. به خاطر تسلط او در تحليل مسائل زنان بخشي از گفت و گو به طرح سوال‌هايي با هدف بررسي وضعيت جنبش زنان و ارتباط اين جنبش با جنبش سبز معطوف شد و در بخش ديگر وضعيت جنبش سبز در سالي كه گذشت مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفت.

جنبش سبز را با چه ويژگي ها و مختصاتي تعریف مي‌کنید؟

جنبش سبز از دل منازعه بر سر انتخابات و صندوق رأی سر بر آورد؛ از اعتراضات مردمی که می پرسیدند رأی ما کجاست. از اینرو در وهلۀ نخست یک جنبش سیاسی است که خواهان احیای سیاست به عنوان امری همگانی است. برای توضیح بیشتر در مورد احیای امر سیاسی اجازه بدهید به طور مختصر در مورد ساخت سیاسی در ایران بعد از انقلاب کمی توضیح بدهم تا منظورم بهتر روشن بشود:

تا آنجائی که به نحوۀ ادارۀ امور کشور مربوط می شود به نظر می رسد در ایران پس از انقلاب، به استثنای یکی دو سال نخست انقلاب و یکی دو سال هم در دورۀ اصلاحات، با دو رویه در سیاست مواجه بوده ایم. البته این دو رویه جانشین یکدیگر نیستند، بلکه در بسیاری اوقات همزمان در کار بوده اند: یکی روند محفلی شدن فزایندۀ دولت و سیاست و طرد هر چه بیشتر مردم و اخراج آنها از حوزۀ سیاسی که به استثنای کوتاه مدتی در دورۀ اصلاحات وجه غالب در س
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    5 شهریور: سالگرد اعلان عمومی کمپین یک میلیون امضاء    8 مارس : روز جهانی زن    22 خرداد : روز همبستگی زنان ایران    ائتلاف علیه لایحه حمایت از خانواده    دانشگاه و زنان    دردسر جنسیت    زنان زندانی    مهمان مدرسه    همگرایی جنبش زنان در انتخابات    چالش ما(ه)    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان