صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

رئيس پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامي: قرآن بهترين منبع براي بيان تساوي بين زن و مرد است

29 خرداد 1389

خبرگزاري مهر: رئيس پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامي گفت: طبق در نظريه پردازي فقهي درباره زن هيچگاه نبايد تاخير در خلقت زن نسبت به مرد را تاخير در جايگاه بدانيم.

به گزارش خبرنگار مهردر مشهد، در دومين نشست تخصصي چاش هاي فقهي در مسائل زنان با موضوع نظريه پردازي فقهي درباره زن و نقد و بررسي آن حجت الاسلام احمد مبلغي ظهر جمعه به چند گزينه اي بودن نقش زن در جامعه و خانواده اشاره کرد.
وي گفت: در نظريه فقهي در مورد زن دو مقوله به عنوان نظريه پردازي کلامي و فقهي وجود دارد که در نظريه پردازي کلامي زن و مرد هردو مخلوق خدا هستند که خلقت آنها نشانگر يک هدف مشترک بوده است.

وي افزود: در مرحله کيفيت خلقت زن و مرد اختلافي وجود دارد از جمله اينکه زن بعد از مرد بود که به معني تبعي بودن زن است ولي اين استنباط که زن يک مخلوق تبعي و ثانوي است اشتباه است.

وي با بيان اينکه هيچگاه تأخر در خلقت را دليل تأخر در جايگاه ندانيم، اظهار داشت: تأخر در خلقت به لحاظ کيفيت خلقت اوست و چون خداوند نمي پسندد زن موجودي تنها باشد و اين جايگاه به دليل فيزيکي و کيفيت زن است نشانگر درجه دوم و ثانوي بودن زن نيست.

وي افزود: در برخي موارد مواهب و امکانات بيشتري به زن داده شده و در جايي هم محدوديت هايي براي زن ديده شده که بعضي مواقع اين مواهب و محدوديت ها براي مرد هم ديده شده است.

دکتر مبلغي عنوان کرد: در بحث ايفاي نقش زن در جامعه خواه در مسير پيشرفت و خواه در مسير پسرفت هم زن و هم مرد نقش اجتماعي فراهم مي کند و زن و مرد هر دو يک نقش انساني و اجتماعي توأمان با هم اجرا مي کنند واين تفکر که تنها زن به طور مطلق در مسير پسرفت بوده يا اينکه تنها مرد در مسير پيشرفت در جامعه است، اشتباه است.

وي با بيان اينکه قرآن بهترين منبع براي بيان تساوي بين زن ومرد است، اظهار داشت: در بحث نزول آدم به زمين هيچگاه در قرآن اشاره اي به اينکه حوا تنها مقصر است نشده است و با استفاده از کلمه "هما" هر دو را خطاب قرارداده است.

همچنين در خاتمه اين نشست حجت الاسلام دکترن اصري، مديرگروه مطالعات و پژوهشهاي فقهي خراسان رضوي به نقد و بررسي نظريه مطرح شده همراه با پرسش و پاسخ پرداخت .
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان