صفحه اصلی   

        کلوپ نسوان   

        کافه مونث   

        مشق هفته   

        روزنامه دیواری   

        کتابهای اینترنتی مدرسه    

        صفحه فیس بوک مدرسه   

        کانال یوتیوپ مدرسه   

        همگرایی جنبش زنان در انتخابات   

        لایحه ضد خانواده   

        کمپین یک میلیون امضا   

        8 مارس    

        22 خرداد    

        مبصر کلاس   

        دردسر جنسیت   

        چالش ماه   

        اخبار   

        English    

  اینترنت مدرسه فمینیستی

 

      اخبار....  
 

نشست کانون مدافعان حقوق بشر: کارگر و معلم قربانيان خشونت

10 اردیبهشت 1387

<:voir_en_ligne:> : کانون زنان ایرانی

«روز معلم» و «روز کارگر» فرصتی شد تا کانون مدافعان حقوق‌بشر اولين نشست مطبوعاتی خود را در سال جديد به اين دو قشر از جامعه اختصاص دهد. «حقوق معلم و حقوق کارگر» عنوان اين نشست بود که در روز دوشنبه ۹ ارديبهشت‌ماه ۱۳۸۷ برگزار شد تا حاضران هر يک از زاويه‌ای به نقش و جايگاه معلمان و کارگران و نقض حقوق شهروندی آنان بپردازند. محمدعلی دادخواه عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر در ابتدای جلسه از خانم دکتر امام خواست تا به عنوان يکی از پيشکسوتان عرصه آموزش، نشست مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر را آغاز کند. دکترامام ضمن ارائه شرحی از چگونگی تدريس در دوران فعاليت آموزشی خود از عشق و علاقه در اين حرفه سخن گفت. به گزارش روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر دکتر امام در دوران فعاليتش تنها به تدريس قانع نبوده و در کنار تدريس يک مددکار اجتماعی نيز به حساب می‌آمد.

با پايان سخنان اين معلم پيشکسوت نوبت به دکتر شيرازی عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق‌بشر رسيد تا او با ارائه تبيينی از بحث خشونت در جوامع بشريت به نقد کسانی بنشيند که با استفاده از ابزار خشونت، سعی در تنظيم روابط انسان‌ها دارند. او گفت خشونت اگر چه به ارعاب می‌انجامد اما از سوی ديگر نفرت را بازتوليد می‌کند. شيرازی با بيان اينکه نفرت باعث تکثير خشونت می‌شود از تقويت اراده‌های قوی برای کنترل و از بين بردن خشونت ياد کرد. او گفت در شرايط امروز با توجه به تحولات جهانی بايد با گسترش جنبش صلح‌خواهی در جامعه، راهکارهای قانونی برای رسيدن به حقوقی که کرامت انسان‌ها را تامين می‌کند، ايجاد شود.

دکتر مجد سخنران بعدی اين نشست از زاويه تخصص خود يعنی روانپزشکی بحث خشونت را مورد واکاوی قرار داد. او به ۳ عامل در ايجاد خشونت اشاره کرد. «وجود ريشه‌های خشونت در همه افراد»، «برخوردها در خانواده» و «جامعه». دکتر مجد با بيان اينکه خشونت يکی از صفات رذيله انسانی است، گفت: کنترل خشم انسان علامت سلامت روان و تمدن است و بروز خشم علامت عقب‌ماندگی است. بنابراين افرادی که خشم خود را نمی‌توانند کنترل کنند بايد معالجه شوند. اين روانپزشک ادامه داد: خشونت اعتماد به نفس را از انسان می‌گيرد و سپس او را متاثر می‌کند و بعد از آن انسان را وادار می‌کند تا تلافی کند. نقد خشم و خشونت باعث شد تا آقای معارفی نماينده کانون صنفی معلمان ايران نيز به اين موضوع بپردازد؛ مسئله‌ای که به اعتقاد اين عضو کانون صنفی معلمان ايران گسترش آن می‌تواند به فرونشستن مهربانی و عشق بينجامد.

داوود رضوی عضو سنديکای شرکت واحد در ادامه جلسه فشارهايی را که در طول سال‌های گذشته بر کارگران وارد آمده است يادآوری کرد. احضارها، بازجويی‌ها، فشارهای اقتصادی و فشارهای روحی مشکلاتی بود که به اعتقاد اين عضو سنديکای شرکت واحد بر کارگران و خانواده‌های آنان وارد شده است. او با ابراز تاسف از اينکه منصور اسالو رئيس‌هيات‌مديره سنديکای شرکت واحد با وجود حمايت‌های بسيار همچنان در زندان است، به عدم ابلاغ حکم زندان به اسالو اشاره کرد و گفت: هر موقع ما از منزل بيرون می‌رويم اين استرس برای خانواده‌های ما وجود دارد. علاوه بر اين ما کارگريم اما نمی‌توانيم حتی در شرکت‌های خصوصی کار کنيم. او تلاش برای ايجاد سنديکاها توسط کارگران را مورد اشاره
    English    فیس بوک     تماس با ما    درباره ما    اخبار    بخش های پیشین سایت    روزنامه دیواری    مبصر کلاس    مشق هفته    ویدئو - گزارش ها    کافه مونث    کتاب های اینترنتی مدرسه    کلوپ نسوان